Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved LHL-sykehuset Gardermoen, Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin, seksjon for lungerehabilitering har vi ledig 12 måneders vikariat for LIS i lungemedisin/A-LIS.
Tiltredelse 1.mars 2023/etter avtale.
LHL har i mer enn 25 år drevet avansert utredning, behandling og kompleks rehabilitering av lunge- og hjertesyke, først på Glittreklinikken og Feiringklinikken, og siden 2018 på det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin har 141 senger hvorav seksjon for lungerehabilitering disponerer 96 senger og hjerterehabilitering 45 senger. Vi har avtaler med alle landets helseforetak og pasientene tas inn elektivt, de fleste til 4 ukers opphold for kompleks lunge- eller hjerterehabilitering, og enkelte til 5 dagers vurderings/utredningsopphold. Vi har en avansert respirasjonsfysiologisk lab og utfører flere hundre CPET årlig, mange med invasive BT-målinger og arterielle blodgassanalyser i hvile og under belastning, i tillegg til HAST og O2-test. På seksjon for hjerterehabilitering gjøres også ekkokardiografi, Holter og arbeids-EKG. Klinikken har en aktiv søvnenhet hvor det gjøres nattlige polygrafier med påfølgende tilpasning av CPAP/BiPAP etter behov.
Seksjon for lungerehabilitering har for øyeblikket 4 spesialister i lungemedisin, 3 spesialister i allmennmedisin, 4 LIS, og 1 spesialist i indremedisin. Klinikken har avtale med Sykehuset Innlandet og OUS, Ullevål om utdanningsløpet for LIS.
 
Kvalifikasjoner og kompetanse:
  • Til lungeseksjonen ønsker vi lege i spesialisering/A-LIS med godkjent LIS1- tjeneste.
Personlige egenskaper:
  • Trives med tverrfaglig teamarbeid, og også evne til å arbeide selvstendig.
  • Fleksibel, effektiv og løsningsorientert.
 Vi tilbyr:
  • En god arbeidsplass med godt faglig og kollegialt miljø.
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
  • Gode og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår.
  • Tellende tjeneste for godkjenning av læringsmål innenfor LIS 3 i lungemedisin. Det er søkt om godkjenning for deler av læringsmål også for LIS2 indremedisin.
  • Institusjonstjeneste inntil 12 måneder for A-LIS.
  • Egen veileder, kurs og fordypningstid.
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan evt. fås ved henvendelse til:
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
LHL-sykehuset Gardermoen
Kontaktperson
Navn: Odd Magne Fjeldstad
Telefon: +47 90125959
E-post: odd-magne.fjeldstad@lhl.no
Arbeidssted
Postboks 103 Jessheimbyen
2051 JESSHEIM
Søk på stillingen