Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Atlas Medisinske senter AS, Dronningens Gate 40, 0154 Oslo.

Atlas medisinske senter er et fastlegekontor med totalt 2 fastlegehjemler. Den andre hjemmelsinnehaveren er erfaren allmennlege. Denutlyste fastlegehjemmelen har for tiden et listetak på 1500 pasienter.

Legesenteret har erfarne medarbeidere og utfører vanlige hurtigtester – mensøvrige analyser og prøver tas ved Fürst medisinske laboratorium – lokalisert isamme bygg. Legesenteret benytter Pridok journalsystem.

Nærmere informasjon om betingelser fås ved henvendelse til Terje Blix Lie på 481 04647

Nærmere informasjon om legesenteret fås ved henvendelse til Allan Adrian på mail allanadrian@hotmail.com

Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner

Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering og / eller lang erfaring fra uselektert praksis
Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
  • ALIS-avtale for Lege i Spesialisering i Allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Tronhus Olsen
Tittel: spesialkonsulent
E-post: annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: bydelsoverlege / avdelingsdirektør
E-post: ingunn.haakerud@bsh.oslo.kommuneno
Arbeidssted
Dronningens Gate 40
0154 OSLO
Søk på stillingen