Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har nå en ledig 100% stilling som sykehjemslege. Legen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Legetjenesten har vært stabil gjennom mange år, og de øvrige legene har alle jobbet hos oss i fem år eller lengre. Stillingen er ledig fra 1. mars 2023, oppstart etter nærmere avtale.
 
Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 96 pasienter, og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med til sammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning.
 
Halden Helsehus er nylig rehabilitert, og tjenestene flyttet inn høsten 2022. Helsehuset har nå fått moderne og praktiske løsninger for både pasienter og ansatte. Det er i tillegg bygd en helt ny legevakt som er samlokalisert med Stangeberget legesenter.
 
Helsehuset har 47 korttidsplasser fordelt på 3 avdelinger inkludert Kommunale akutte døgnplasser (KAD), lindrende avdeling og rehabiliteringsavdeling.
 
Arbeidsplassen for den utlyste stillingen er for tiden lagt til Halden helsehus. En annen arbeidsfordeling kan være aktuelt, og avtales nærmere med leder og legene i teamet utfra den tilsatte legens kompetanse, interesseområder og behovet i organisasjonen.
 
Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning på kveld og helg. Det gjennomføres i tillegg visitt en av helgedagene.
 
Vi søker etter en dyktig og interessert lege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten vår i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid. Stillingen ønskes besatt av en lege med kompetanse og erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Søkere med annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må ha gjennomført og godkjent LIS-1, ha norsk autorisasjon og ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 
Vi tilbyr
  • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
  • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse.
  • Det tilrettelegges for spesialistutdanning i allmennmedisin
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale
 
 
Generelle betingelser
  • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Gjøsund
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 982 17 672
E-post: kjersti.gjosund@halden.kommune.no
Navn: Iwona Vegstein
Tittel: sykehjemsoverlege
Telefon: 404 11 874
E-post: iwona.vegstein@halden.kommune.no
Arbeidssted
Halden Helsehus
Kjærlighetsstien 28
1781 HALDEN
Søk på stillingen