Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1000
  • Journal system: SystemX
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i 8-legepraksis med 10 måneders varighet. Velfungerende og hyggelig legesenter sentralt på Tåsen i Oslo. Listelengde 1000, 4 kurative dager, ingen offentlige oppgaver ut over obligatorisk legevakt ca en gang pr måned.
Søker må ha god norsk fremstillingsevne muntlig og skriftlig og ha interesse for allmennmedisin. Erfaring fra allmennmedisin er en fordel. Snarlig oppstart ønskelig.
Kvinner oppfordres til å søke.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Linda Grønvold Opedal
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90162887
E-post: sig-ope@online.no
Arbeidssted
Tåsenklinikken
Kaj Munchs vei 41
0876 OSLO