Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Seksjon for gastroenterologi har per i dag fem overlegestillinger og fire LIS, hvorav tre LIS3, som fordeler ansvaret for sengepost, poliklinikk og prosedyrer. Vi har nå behov for å ansette en ny overlege. Vi ønsker en overlege med erfaring og kompetanse innen generell gastroenterologi, eventuelt kompetanse innenfor hepatologi.
Gastroenterologiske poliklinikk er i prosess med oppgradering og modernisering, og du som ansatt vil være velkommen til å bidra i dette arbeidet. Vi ser etter deg som har faglig engasjement og gode samarbeidsevner. Du trives med å arbeide i team og har bred indremedisinsk erfaring.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Inngå i daglig drift av gastroenterologisk seksjon
 • Tjeneste både på poliklinikk og sengepost
 • Tilsyn og rådgiving til andre seksjoner
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra med ny kunnskap inn i seksjonen
 • Delta i sykehusets samarbeid med andre helseforetak
 • Undervise leger og annet personell
 • Aktiv premissleverandør inn i enhetens og avdelingens drift
Du vil rapportere til Avdelingsoverlege Bjørn Brandsæter.

Utdannelse:
 • Autorisasjon som lege og godkjent spesialist i gastroenterologi
Arbeidserfaring/ kompetanse:
 • Bred erfaring fra området
 • God på kommunikasjon både med ansatte og pasienter. Søker må beherske et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig
Kvalifikasjoner:
 • Norsk spesialistgodkjenning
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Bred erfaring innen generell gastroenterologi, men gjerne også erfaring med IBD og eventuelt kompetanse innenfor hepatologi
Personlige egenskaper:
Vi ønsker oss en omgjengelig, nysgjerrig og engasjert overlege, preget av driftighet og høy gjennomføringsevne. Vi ser etter deg som både evner å arbeide selvstendig, og samtidig har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team. Du har også erfaring fra – og interesse for – det aktuelle fagområdet. Som ansatt må man kunne identifisere seg med sykehusets verdigrunnlag.
Vi tilbyr:
Du vil komme til en aktiv og spennende gastroenterologisk avdeling. Det er gode muligheter for faglig utvikling: Avdelingen har blant annet et nært samarbeid med Unger-Vetlesens forskningsinstitutt med flere forskningsprosjekter innenfor gastroenterologi. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk legetjeneste
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen