Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Eik legekontor, ledig 2 fastlege hjemler
Eik Helsesenter
Eikveien 41, 3122 Tønsberg
Eik legekontoret ligger sentralt på Eik, et tettsted om lag to km fra sykehuset og Tønsberg sentrum. Kontoret er godt etablert og organisert som et selskap med delt ansvar (DA). Her jobber det i tillegg 3 dyktige helsesekretærer som kjenner pasientlisten og rutinene ved legekontoret godt.
Listestørrelsene er 1150 og 1050 pasienter.
Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt, med relativt lav vaktbelastning og gode muligheter for ekstravakter eller bytte av vakter. Kontoret er velutstyrt, og har egen parkering.
 • 3-legekontor, organisert som DA
 • 4 dagers kurative uke. Ikke tilpliktet kommunal bistilling
 • 3 dyktige, stabile og godt kjente sekretærer
 • Listestørrelser 1180, 1180 og 1050
 • CGM Allmenn, egen server. Aldri nedetid, fungerer utmerket
 • Velutstyrt; Typanometri, audiometri, polaroid dermatoskopi, øyetrykk samt annet vanlig utstyr
 • Egen parkering
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt med relativt lav vaktbelastning
 
Re legekontor:
Re legegruppe
Revetalgata 52, 3174 Revetal
Legekontoret er lokalisert ved Re Helsehus på Revetal, 15 km fra Tønsberg sentrum. Det er parkering uten kostnad i parkeringskjeller.
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver og øvrige leger ved kontoret. Kontordriften er organisert som DA (delt ansvar). 
Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling.
 • 4 fastleger samt LIS1-lege
 • 4 dyktige og godt kjente helsesekretærer
 • 3 kurative dager
 • Listestørrelse 600 pasienter
 • Godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium
 • Arbeidsmiljøet ved legekontoret beskrives som svært godt
 • Pridok journalsystem
 • Confrere videokonsultasjoner gir mulighet for hjemmekontorløsning.
 • Godt etablerte rutiner med et fungerende kvalitetssikringssystem.
 
Vi har også ledige 0-hjemler i kommunen
Meld din interesse til oss, så vi sammen kan finne en god løsning
Tønsberg kommune er opptatt av å gi nye fastleger en best mulig start.

Tønsberg kommune ønsker deg som:
er under spesialisering, er spesialist i allmennmedisin eller annen spesialitet.
 • Har norsk autorisasjon
 • Har god kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling
 • God muntlig og skriftlig kunnskap i norsk
 • Politiattest
 
Vi tilbyr: 
 • Etableringstilskudd til nye fastleger. Tilskuddet er for 0-hjemler kr 150 000 og kr 300 000 for eksisterende hjemler
 • Kompensasjon ved fravær på grunn av sykt barn. Betalt fravær for sykt barn, kr 10 907 per fraværsdag. Inntil 10/20 dager per år.
 • Et ekstra tilskudd på 70 kr pr pasient opptil 1000 på listen.
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med ALIS-tilskudd
 • Vi har egne fagdager for alle ALIS leger
 • Liten grad av tilplikting til kommunale oppgaver.
 • Stillingen innbefatter deltagelse ved Tønsberg regionen legevakt som har lav vaktbelastning og stor grad av fleksibilitet. Det betyr lav vaktbelastning med ca 1,5 vakt/mnd.
 • Veiledning og oppfølging ved oppstart
 • Opplæring i drift av næring
 • Råd og veiledning i forhold til drift / taksting
 • Listelengde kan diskuteres
Vi ser frem til å høre fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Ann-Magritt Wang Austad
Telefon: +47 41424147
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 1c
3110 TØNSBERG
Søk på stillingen