Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater på utkikk etter nye utfordringer? Da kan det være verdt å stoppe opp her. 

Liker du å jobbe terapeutisk med en ressurssterk pasientgruppe som nyttiggjør seg terapi? Trives du med en variert arbeidshverdag?

Da kan dette være den rette stillingen for deg! 

Helse og Arbeid søker lege til deltids-eller fulltidsstilling. Stillingen er så fleksibel siden legedekningen til nå har vært på 30 prosent, og det er ønskelig med økning til minimum 50 prosent stilling, og gjerne fulltid. Stillingsandel kan også drøftes opp mot andre oppgaver ved DPS. 

Helse og Arbeid er en arbeidsrettet poliklinikk for pasienter med alminnelige psykiske lidelser som er i risiko for eller er sykemeldt, med mål om å øke arbeidsfungering. Seksjonen har hele Ahus bortsett fra Kongsvinger som opptaksområde. I pasientgruppen er de fleste yrker og nasjonaliteter representert. Som behandler får man et unikt innblikk i andre arbeidsmiljø enn sitt eget og hele bredden av arbeidsrelaterte problemstillinger. 

Kollegaene dine vil bli et team psykologer med høy og variert kompetanse hvor de fleste spesialiseringer er representert. Vi er fortsatt en ung seksjon som liker å sette idèer ut i praksis, stadig utvikle tilbudene våre og samtidig ha det gøy på jobb. Quiz og felleslunsjer er vi gode på.

Tilbudet vårt består av både individuell korttidsbehandling og ulike kurs og grupper. Kurstilbudet består blant annet av kurs i bekymringsmestring og kurs i arbeidsrettet stressmestring, samt dynamiske korttidssgrupper. Seksjonen tilbyr e-mestring, har NAV rådgiver tilknyttet to dager i uken, samt undervisningsoppdrag ute i IA-bedrifter.

Som psykiater vil du få varierte oppgaver med egne terapiløp, medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter tilknyttet seksjonen. Du vil sitte i inntak i perioder og ha avklaringssamtaler der problematikk er i grenseland mellom psykiatri og somatikk. Du er også velkommen til å bidra inn i kurs-og gruppetilbud utfra ønsker og kompetanse. 

Psykiater ved seksjonen vil bli en naturlig del av overlegegruppen ved Groruddalen DPS, delta på legemøter og også kunne bidra inn i DPSets vaktordning. 

Vi ser frem til å få deg med på laget!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Medisinvurderinger og medikamentell/medisinsk oppfølging av pasienter på seksjonen 
 • Deltagelse på teammøter
 • Inntaksarbeid
 • Deltakelse i kurs og grupper

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Langtkommen LIS kan komme i betraktning
 • Erfaring med poliklinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til DIPS er en fordel
 • Gjerne videreutdanning i psykoterapi og/eller gruppeterapeutisk utdanning

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Høy arbeidskapasitet
 • Struktur 
 • Fleksibilitet
 • Trives med stor grad av autonomi
 • Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr

 • Faglig spennende og varierte oppgaver
 • Muligheter for tilpasning av oppgaver og stillingsandel 
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sentral beliggenhet med god kollektivforbindelse og gratis parkering 
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ajmal Hussain
Tittel: Psykiater/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22168200/45030610
Navn: Hege Kwon Vangen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23141900/95285707
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Groruddalen, Helse & Arbeid
Jerikoveien 28
1067 Oslo