Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du deg en lærerik, faglig inspirerende sommerjobb hvor du er omgitt av mange kolleger i et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø?
I forbindelse med avvikling av sommerferien 2023, søker vi etter medisinstudenter med lisens til ferievikariater.

Vi søker etter dyktige kolleger med gode samarbeidsevner. Arbeidet består av post og vaktarbeid. Opplæring og veiledning blir gitt både i grupper og individuelt.
Periode: uker 26-32
Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene på sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet.

Behandlergruppen ved avdelingen består av 15 psykiatere, 6 psykologspesialister og 15 LIS-3 og 9 LIS1.
Vi intervjuer og ansetter fortløpende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver

 • Mottak av pasienter
 • Klinisk arbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen
 • Deltagelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Medisinstudent med lisens
 • Relevant pågående utdanningsløp
 • God forståelse av psykiatri og PHL er ønskelig
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet

Personlige egenskaper

 • Engasjert og faglig interessert
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner- og samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vil særlig bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et spennende arbeidsmiljø med hyggelige arbeidskolleger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Opplæring og veiledning
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Olga Dreessen
Tittel: Seksjonsleder/Overlege
E-post: Olga.Dreessen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Akutt behandlerfunksjoner og fag
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen