Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune søker deg som er allmennlege eller ønsker å bli allmennlege, til spennende fastlegestillinger på Gauken legesenter i Sandnes! Legekontoret er allerede i drift som vikarkontor og har dyktige medarbeider og rutiner. Gauken legesenter skal foreløpig ha 3 fastleger, forutsatt vedtak i kommunens økonomiplan. Du får mulighet til å være med på å utvikle nytt legesenter, i fremtidsrettede helsetjenester i kommunen.

Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. 

Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 

3 faste stillinger som fastlege på nyopprettede Gauken legesenter
Ledig fra januar/februar 2023:
Listetak 600-800 pasienter for ALIS og 800-1000 pasienter for spesialist i allmennmedisin. Listelengde vil avhenge av andre kommunale allmennlegeoppgaver. Kontoret har dyktige medarbeidere, og du får være med på oppstarten av et nytt kommunalt legesenter. Vi bruker CGM allmenn journalsystem. 

Kontaktperson:  
Kommuneoverlege Guro Hafnor Røstvig  telefon 51 33 74 55
e-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no

Søkere vil bli vurdert fortløpende. 
   
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid i 20% eller mer etter avtale
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Rett til trygderefusjon
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges 
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper
Sandnes søker deg som er:
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Faglig dyktig, og vilje til å dele kunnskapen din med andre
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet
 • ALIS avtaler for fastlønnslege
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Gauken legesenter
Ganddalsgata 7
4306 SANDNES
Søk på stillingen