Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune søker deg som er allmennlege eller ønsker å bli allmennlege, til spennende fastlegestilling på Forsand legekontor!

Legekontoret er i vakre omgivelser og er godt utrustet. På Forsand får du være fastlege på et lite sted, samtidig som kommunen har ressursene til en stor kommune. 

Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialitet i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. 

Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 

Fastlege Forsand legekontor: 40% stilling med mulighet for kombinasjon med annen stilling i kommunen
Ledig snarest
Forsand legekontor har ledig 40% fastlegestilling med listetak på 400 pasienter. Forsand legekontor er kommunalt drevet med 3 fast ansatte leger. Kontoret har i tillegg LIS1 lege. Det er dyktige sykepleiere som kontorpersonale. Forsand legekontor har akuttberedskap på dagtid i ukedagene for Forsand kommunedel. Legekontoret har CGM allmenn journalsystem. 

Stillingen kan kombineres med for eksempel fast nattstilling på legevakten, legevakter, sykehjem og/eller helsestasjon og skolehelsetjeneste i Sandnes kommune.

Kontaktperson: 
Forsand legekontor: Hege Kalviknes, telefon: 988 09 637
Kontaktperson Sandnes kommune: 
Kommuneoverlege i Sandnes, Guro Hafnor Røstvig, telefon 51 33 74 55
e-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
 
Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Rett til trygderefusjon
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Faglig dyktig, og vilje til å dele kunnskapen din med andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet
 • ALIS avtaler for fastlønnslege
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Forsand legekontor
1 Øyren
4110 FORSAND
Søk på stillingen