Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim.

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har i år vedtatt å opprette 0-hjemmel ved Strinda legesenter. Ved senteret er det ledig en 0-hjemmel fra 1. mars 2023. 

Strinda Legesenter er et veldrevet 6-legesenter på Vegamot ved Moholt i Trondheim med til sammen ca. 7200 listepasienter. Alle legene har et listetak på 1200 pasienter per nå. Hjemmelshavere må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene.

Legesenteret ble grunnlagt i 2008. Utvidelse av senteret, samt oppussing og oppgradering i 2017. Legesenteret bruker Hove total journalsystem. De har et godt arbeidsmiljø, og stabile, dyktige og erfarne helsesekretærer. Det er gode rutiner for interne møter og deltagelse i internundervisning på senteret. Legene er aktive innenfor veiledning av allmennleger og undervisning av medisinstudenter.

Ny lege må godta senterets internavtale. 

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. mars 2023. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med kontaktperson på senteret, Nina Therese Hagen på telefonnummer 932 32 557. 

Du kan lese mer om fastlegeordningen på KS sin informasjonsside. Se også forskrift om fastlegeordning i kommunene

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten. Oppstart som 0-hjemmel.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av hjemmel.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 • Trondheim kommune tilbyr per tiden ALIS-tilskudd på inntil 300.000 kr for leger som er i spesialisering for å bli spesialister i allmennmedisin. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Vegamot 8
7048 TRONDHEIM
Søk på stillingen