Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du planer for sommeren 2023?

Kirurgi og Medisin øvre Telemark søker sommervikarer for LIS 1. 

Vi søker deg som har god faglig innsikt og forståelse, og som har interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet.
Ferievikariatene er for ukene 25-33. Lønn i henhold til satser for STHF. 

Flott om du oppgir hvor langt du har kommet i løpet hvis du er student, og forteller kort om hvorfor
du søker hos oss. Har du interesse for et spesielt fagfelt, har du
anledning til å si noe om det. Vennligst oppgi 2 referanser i søknaden

På kirurgisk sengepost Notodden har vi en variert arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø og tidvis høyt tempo. Vi har engasjerte, kunnskapsrike og dyktige ansatte. Pasientgruppen består av planlagte innleggelser, dagkirurgi og ø-hjelp innenfor fagfeltene ortopedi, gastrokirurgi og plastikkirurgi.

Medisinsk sengepost har 22 senger og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling.
Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatika poliklinikk og dialyseenhet.

Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest-Telemark med et
befolkningsgrunnlag på ca. 44 000. 
Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi
og laboratoriefag. Dagtilbud i gynekologi.

Arbeidsoppgaver

 • Være delaktiv i oppgaver som hører inn under en leges hverdag
 • Vaktarbeid, sengepost, inklusiv intensiv/overvåkingsenhet og 
 •  Kirurgisk akutt poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Minimumskrav er medisinstudent med lisens. Lisens må foreligge før oppstart av ferievikariatet.
 • Erfaring fra klinisk arbeid i sykehus vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, motivert.
 • Stå på vilje og egnethet for godt samarbeid.
 • God evne til å kommunisere med pasienter og kolleger
 • Kunne jobbe selvstendig og trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo. 
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Avdelingen har et aktivt og engasjert fagmiljø
 • Samtlige overlegestillinger ved medisinsk avdeling er besatt av spesialister i generell indremedisin. I overlegestaben er det grenspesialister i hjertesykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer og hematologi. To av overlegene ved medisinsk avdeling har doktorgrad.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Anne Olaug Aase
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91790375
E-post: aaao@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske leger Notodden, Sykehuset Telemark HF
Henrik Wergelands gate 9
3675 Notodden
Søk på stillingen