Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gjerdrum kommune skal opprette et nytt kommunalt legesenter med en 0-hjemmel med listetak på 700 pasienter.

Om det nye legesentret

Gjerdrum kommune får et nytt kommunalt legesenter som åpner dørene for innbyggerne i juni 2023. Legesenteret vil være lokalisert sentralt i kommunen med gode buss forbindelser. Du vil jobbe i nye og innbydende lokaler. Som fastlege ved Ask kommunale legesenter blir du en del av et kollegium med til sammen 1 fastlege i 50 % stilling, en LIS1-lege og 2 helsesekretærer.
Legesentret vil samarbeide med spesialisthelsetjenesten, NAV og andre kommunale tjenester som barnevern, helsestasjon og hjemmetjenester. 


Arbeidsoppgaver
 • Dette er en fast kommunal fastlegehjemmel med tiltredelse 1. juni 2023.
 • Rolle som dagligleder på legekontoret.
 • Aktiv rolle som veileder for LIS1-lege og LIS3-lege.
 • Delta aktivt i legevaktsordningen (1 vakt i måneden).
 • Arbeidsoppgaver som helsestasjonslege kan være aktuelt i perioder, maksimalt to dager per uke.
 • Det kan knyttes andre kommunale oppgaver til denne stillingen.
 • Det er forventet aktivt samarbeid med andre virksomheter som tilbyr helsetjenester i kommunen.
 • Dine oppgaver skal være fastlegearbeid med pasientkonsultasjoner, både elektive og øyeblikkelig hjelp, innenfor kontortiden.
 • Tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften.
 • Betjene daglegevakt de dagene det aktuelle legesenteret har ansvar for daglegevakt i kommunen.
 • Andre kommunale oppgaver kan være aktuelt i kortere perioder.

Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon.
 • Fullført LIS1-tjeneste.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Du er spesialist i allmennmedisin med full refusjonsrett fra Helfo.
 • Vi vektlegger personlig egnethet og evne til samhandling når vi ansetter og tildeler hjemler.
 • Lokal tilknytning og kjennskap til regionen er en fordel.

Vi i Gjerdrum kommune ser etter deg som deler verdiene våre:
 • Er du raus med smilende overfor kollegaer og pasienter?
 • Er du modig og finner gode løsninger på faget ditt?
 • Er du fremtidsrettet?

I tillegg til at du er raus, modig og fremtidsrettet ser vi etter deg som:
 • Har gode medisinske kunnskaper.
 • Er entusiastisk og samarbeidsvillig.
 • Har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • Alltid spør pasienten «Hva er viktig for deg?»

Vi tilbyr:
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Dekning av kursutgifter.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt ved Jessheim legevakt på kveld og i helger.
 • Et raust og trivelig arbeidsmiljø.
 • Faglig interessante utfordringer.
 • Et lite, men godt fagmiljø hvor du får muligheten til å utvikle egen kompetanse.
 • Et aktivt allmennlegeutvalg blant fastlegekorpset i Gjerdrum kommune.
 • En kommune som satser på fastlegetjenesten og ønsker å ha stabile fagmiljøer, kontinuitet, høy kompetanse og kvalitet i tjenesten.

Annet:
 • Minst 2 referanser må oppgis i søknaden.
 • Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitetsberegning, må vedlegges søknaden.
 • Gyldig politiattest må fremvises ved tiltredelse, som ikke er eldre enn tre måneder.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
 • Du som ansettes må levere MRSA-skjema. 
 
Likestilling og mangfold
Vi i Gjerdrum kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjerdrum kommune
Kontaktperson
Navn: Farhat Anjum
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 40095677
E-post: farhat.anjum@gjerdrum.kommune.no
Arbeidssted
Gjerivegen 1
2022 GJERDRUM
Søk på stillingen