Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å drive en fastlegehjemmel i et moderne legesenter? 

Vi har 2 ledig avtalehjemler ved Ditt legesenter

Ditt Legesenter AS ble fra høsten 2022 et 6 legesenter. Det er organisert som aksjeselskap der alle legene eier like stor andel.

Legesenteret er lokalisert midt i sentrum av Moss med tilgang til en stor del av populasjonen, og er et travelt legesenter. Det er kort avstand til tog og bussforbindelse, og tilgang til parkering. Legesenteret er velutstyrt med feks EKG, 24 timers BT og spirometri. 2 av legene er spesialister i allmennmedisin, de resterende 4 er i gang med spesialisering eller snart ferdig spesialister.

Legesenterets visjon er å ha et godt arbeidsmiljø for alle der trivsel er i fokus, dette gjelder ikke minst for pasientene. Den som tilsettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale. Spesifiser i søknaden hvilken av hjemlene du søker på.

Hjemmel 1: Listen er nå på 1100 pasienter og kan reduseres gradvis hvis ønskelig.

Hjemmel 2: Listen er nå på 1240 pasienter, og reduseres gradvis til 1100. 2/3 dels er kvinner og de fleste har vært på listen i mer enn 10 år.

Det er en ekstra fordel hvis søkeren har interesse for kvinnehelse. Nåværende lege tar ekstra gynekologi for andre på kontoret, og jobber også ekstra med overvektige.

Begge hjemlene er ledig etter avtale.

Den som tilsettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
  • Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis.
  • Hvis den som tilsettes er under spesialisering i allmennmedisin kan kommunen tilby inngåelse av ALIS avtale for næringsdrivende leger.
  • Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt.
  • Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse.
Følg lenke til søknad for å lese hele annonsen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sarah Seidelin
Tittel: Hjemmelsinnhaver hjemmel 2
Telefon: 975 22 276
E-post: sarahseidelin@gmail.com
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
"Ditt legesenter"
Prinsens gate 7
1530 MOSS
Søk på stillingen