Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du spesialist i FMR og på søken etter ny jobb i sykehus? Vil du ha en jobb som er forenlig med familieliv? Les videre om spennende muligheter på Helgelandskysten,
Sandnessjøen. Kjent for godt miljø mellom tilflyttede leger og andre ansatte, også på fritiden! 

Helgelandssykehuset søker deg som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til 100 % fast stilling som overlege. Ideelt for deg som ønsker å prøve ut et liv på Helgelandskysten, og ønsker en stilling uten vakter. Mulighet for tilrettelegging for pendling, og for deltidsstillinger ned til 50 %. Erfaren LIS kan være aktuell for konstituering i stillingen.

Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, faglig entusiasme og utstrakt samarbeid mellom avdelinger. 

FMR har sengepost og poliklinikker, og er utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Rehabilitering sengepost behandler i hovedsak pasienter med nevrologiske tilstander som må starte sin rehabilitering i sykehus. Andre
pasienter har sammensatt funksjonstap etter langvarige og alvorlige
behandlingsforløp. De fleste pasientene overflyttes til oss direkte i
subakuttfase.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) bidrar med å koordinere og
sikre pasientens behov i overgang til primærhelsetjenesten.

Vi har Tverrfaglig
rehabiliterings poliklinikk som inkluderer tilbud til hjerneslag-pasienter som
del av anbefalt behandlingsforløp.

Enhet for fysikalsk medisin består av et Helse-I-Arbeid-senter og Fysikalsk medisinsk poliklinikk og har egne tilbud om mestringskurs til
pasienter. Enheten registrerer pasienter i Norsk Nakke- og Rygg-register, og
deltar nå i et større forskningsprosjekt (multisenterstudie).

Vi har tett og godt samarbeid mellom leger, tverrfaglige personale og enhetsledere. Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS
stilling. Arbeidstid er 40 timer per uke på dagtid. I tverrfaglige team deltar lege,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, pleiepersonell, logoped, sosionom,
ernæringsfysiolog og psykolog. Vi har gode arbeidsmiljø med fine muligheter for
faglig og personlig utvikling.  Sykehuset har DIPS som journalsystem.

Sykehuset er i en utviklingsfase og hovedsykehuset på Helgeland er vedtatt plassert her i Sandnessjøen.

Det er unike muligheter for fritidsopplevelser. Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Det er gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Som trafikknutepunkt for ytre Helgeland er det flyplass med daglige flygninger til og fra Trondheim og Bodø, buss til tog fra Mosjøen samt flere hurtigbåtanløp.

VI håper du ble nysgjerrig på oss og mulighetene her.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid i tverrfaglig team, pasientvurdering, utredning og rehabilitering i vår avdeling og poliklinikker.
 • Vurderinger av henvisninger og planlegging av inntak.
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Deltagelse i intern- og regional undervisning
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Rådgivende lege til Ambulant rehabiliteringsteam.
 • Samhandling med pårørende, andre avdelinger og primærhelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Du har spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering.  
 • Erfaren LiS kan også søke, da du kan være aktuell for konstituering som overlege.
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Du har gjerne god EPJ/IKT-kompetanse, og god evne til å sette deg raskt inn i systemer.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du er strukturert, løsningsorientert og liker å ta ansvar.
 • Du er fleksibel og samarbeider godt med pasienter, pårørende og øvrig personale
 • Du er faglig engasjert og ønsker å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • God mulighet for personlig og faglig utvikling, inkludert kurs og tid til fordypning.
 • For rett søker med ønske om det:  mulighet for tilrettelegging for pendling og/eller annen stillingsstørrelse
 • Tid til helhetlig tilnærming til pasienter og pårørende.
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Kort vei fra arbeidsplass til bolig og fritid i naturskjønne omgivelser på ytre Helgeland
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Sakshaug
Tittel: Overlege FMR
Telefon: 75065303/48294302/97013721
E-post: Kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
Navn: Tanja Mari Ervik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 75065172/99158457/90248919
E-post: Tanja.mari.ervik@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Medisinsk klinikk Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Søk på stillingen