Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede?
Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Namsos har ledig  stiling for lege som planlegger å gjennomføre et spesialistløp i nevrologi. 

Tiltredelse etter avtale.

Avdelingen er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehus, og har ansvar for å yte spesialisert helsetjeneste til 140.000 innbyggere fra sykehusene Levanger og Namsos.
På sykehuset Namsos er det en generell nevrologiske sengepost med 5 senger og slag sengepost med 4 senger. Her behandles nevrologiske og slag pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling. 
Ved begge sykehus drives en nevrologisk poliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer. Poliklinikkene har fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi og nødvendig støttepersonell. 

Det er per i dag 7 stillinger for nevrolog og 6 stillinger for leger i spesialisering ved sykehuset Namsos. Ved sykehuset Levanger er det 2,5 stilling for nevrolog. I tillegg 1 stilling for nevrofysiolog som server begge sykehus og logoped som server Sykehuset Namsos. Avdelingen har tett tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut og fagutviklingssykepleiere. For øvrig er det stor nærhet til andre fag og spesialiteter.


Utdanningsløpet er lagt opp ut fra krav om oppfyllelse av læringsmål og krav til gjennomføring av læringsaktiviteter.  De fleste læringsmål oppnås på sykehuset Namsos med unntak av 1 år spesialiseringstid fordelt på 6 måneder nevrologi og 6 måneder nevrokirurgi som vil være på ST. Olavs hospital, Trondheim.   LIS-legene går inn i ordinær vakt med nevrolog som bakvakt, og vil rotere mellom nevrologisk sengepost, poliklinikk, og slagenhet. Per dags dato går LIS i 24 timers vakt med hvilende hjemmevakt etter klokken 17.30 på hverdag.

For mer informasjon om vår spesialistutdanning gå inn på; Spesialisering i nevrologi ved Sykehuset Namsos - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no) HER

Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 
Avdelingen har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp. Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis, og avdelingen driver med forskning og studievirksomhet. 
Tentativ plan for gjennomføring av det enkelte utdanningsløp utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Dersom det ikke er noen søkere som LIS kan det åpne seg mulighet for en stilling som lege med lisens, men da i et vikariat.


Ytterligere informasjon om sykehuset www.hnt.no og regionen www.namsos.kommune.no; www.visitnamdalen.com; www.trondelag.com

Arbeidsoppgaver

Vurdering og behandling av pasienter inneliggende på nevrologisk sengepost og slagenhet, og i poliklinikk under tett veiledning av overlege. Lege i spesialisering går også tilsyn på andre avdelinger.
Lege på sengepost kan bli involvert i studentveiledning NTNU LINK.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet, og LIS skal foruten å være på sengepost og poliklinikk ha tjeneste på slagenhet, og delta i trombolyse.
Det legges til rette for kvalitetsarbeid og forskningsmuligheter. Det er stor grad av fleksibilitet i organiseringen med tanke på behov for legeressurs og utdanningsbehov. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1
 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

 • I tillegg til kompetanse vil relevant erfaring vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsfokusert tilnærming
 • Faglig engasjert, iniativrik med evne til å lede seg selv i arbeidet

  Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere i en avdeling med et godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Et godt læringsmiljø med høy faglig kompetanse med fokus på undervisning og forskning
 • Gode mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med flinke kollegaer i andre avdelinger/ klinikker
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Stephan Schuler
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215532
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF
Hvikvegen 8
7800 NAMSOS
Søk på stillingen