Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi er det ledig 2 faste stillinger og 1-2 vikariater for lege i spesialisering innen medisinsk biokjemi.  Helst oppstart januar 2023, men senere tiltredelse kan avtales. Vikariatene er av 6 mnd. varighet med gode muligheter for forlengelse. 

Avdelingen er den desidert største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt vel 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus. I tillegg til det vanlige repertoaret innen medisinsk biokjemi, har avdelingen også stor aktivitet innen laboratoriemedisinsk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer, og et spesielt bredt repertoar innen cancermarkører, spesialiserte koagulasjonsanalyser, hormoner, vitaminer samt et sterkt økende antall genanalyser. Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering.

I samarbeid med Universitetet i Oslo er det stor forskningsaktivitet ved avdelingen. Det drives basalforskning, translasjons- og klinisk forskning. Mange av forskningsprosjektene er i samarbeid med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus og institutter ved Universitetet i Oslo.

Flere seksjoner har virksomhet på tvers av geografi. De utlyste stillingene er i medisinskfaglig seksjon hvor alle leger i spesialisering er organisert. Stillingene vil geografisk være plassert på en eller flere av lokalisasjonene Rikshospitalet, Radiumhospitalet eller Ullevål.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes vil bli involvert i avdelingens daglige drift og vil etter en utdannelsesplan være tilknyttet avdelingens ulike seksjoner og grupper
 • Delta i tverrfaglige møter med kliniske avdelinger
 • Delta i utviklings- og forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må være utdannet cand.med. Norsk autorisasjon som lege. 
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Søkere som har gjennomført LIS 1, må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanningsløp i Norge.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du: 

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Har evnen til å arbeide selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for medisinsk biokjemi, laboratoriemedisin og forskning 
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Har interesse for å ha utstrakt kontakt med våre rekvirenter
 • Personlige egenskaper og personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Avdelingen stimulerer til deltagelse i dobbeltløp, dvs. spesialisering og PhD-prosjekt.
 • Et miljø med mange stillinger for leger i spesialisering der flere er meldt opp til PhD-programmet
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Karin Toska
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 23027415
  E-post: kartos@ous-hf.no
  Arbeidssted
  Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo