Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Lyngdal legesenter har 10 fastlegehjemler samt en turnuslege, og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell, og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes Pasientsky journalsystem.
 
 • Lyngdal kommune drifter legesenteret.
 • Kommunen stiller med kontor, utstyr og hjelpepersonell mv i ref. ASA 4310 pkt 8.2.
 • Selvstendig næringsdrivende leger beholder basistilskuddet og betaler kr. 65,- pr. listepasient pr. mnd.
Vi har følgende ledige stilling:
 • Fastlege. Listelengden er på 950 pasienter
Vi kan tilby:
 • Vi tilbyr 8.2 avtale
 • Kommunen dekker 65kr/pas de første 3 mnd. etter tiltredelse. 
 • Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen.Dersom den som tilsettes er i utdanningsløp etter nye regler, vil det kunne tildeles ALIS-midler til hjemmelsinnehaveren. Det betyr dekning av utgifter til videreutdanningen til spesialist i allmennmedisin, etter nærmere regler.

Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig.
 • At søker er spesialist i allmennmedisin/har påbegynt slik spesialisering er en fordel.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Til legehjemmelen er det tillagt:
 • Deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord sykehus

Det hviler goodwill til fastlegehjemlen jf. ASA 4310 punkt. 5.6. per i dag, men det vil være muligheter for forhandlinger rundt dette.
 
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det legges ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
 
Det vil være løpende inntak av kandidater frem til søknadsfrist.
 
Spørsmål om hjemmelen kan rettes til Lyngdal legesenter avdelingsleder Linn Viken Haddeland, tlf. 904 49 323, e-post linn.viken.haddeland@lyngdal.kommune.no
 
Ta gjerne kontakt og velkommen som søker.
 
Søknadsfrist: 02.12.2022
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Lyngdal legesenter
Kontaktperson
Navn: Linn Viken Haddeland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 904 49 323
E-post: linn.viken.haddeland@lyngdal.kommune.no
Arbeidssted
Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 LYNGDAL