Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter motivert og engasjert hematolog!

Avdeling for blod- og kreftsykdommer har strålebehandlingsenhet, poliklinikk, èn hematologisk og èn onkologisk sengepost. I tillegg er palliativ seksjon og en egen FOU-seksjon organisert i avdelingen.

Hematologiseksjonen har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfomer. Den er lokalisert på 2K og det er tett integrert drift av sengeplasser, dagbehandling og poliklinikk.

Avdelingen dekker i hovedsak læringsmålene for spesialiteten i blodsykdommer, med krav om 6 mnd tjeneste ved annen avd som utfører høydosebehandling samt generell medisinsk kompetanse.

Vi søker etter overlege som vil bidra til å opprettholde og heve kvalitet og kompetanse og aktivt behandle pasienter i kliniske studier der det er mulig.

Overlege i hematologi deltar i bakvaktsordning med ansvar for hematologisk seksjon

Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må lastes opp i CV på søkeportalen.

Stillingen lyses ut på nettsiden legejobber.no

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Hematologisk bakvaktsordning
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Undervisningsoppgaver
 • Veiledning og supervisjon av LIS-leger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Godkjent spesialitet i hematologi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter
 • Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig, evne til å holde seg ajour med arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer hematologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Hematologisk seksjon har et nært samarbeid med onkologisk seksjon, noe som har vært velfungerende i alle år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Einar Haukås
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 51518383
Navn: Børnar Gilje
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image