Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det søkes erfaren kreftlege til fast stilling i onkolog!

Vi har nå ledig stilling som onkolog ved avdeling for blod og kreftsykdommer ved SUS og ønsker velkommen søkere som vil bidra til å bygge videre på et godt faglig onkologimiljø! Akademisk kompetanse og erfaring med kliniske studier er ønskelig. 

Avdeling for blod- og kreftsykdommer har strålebehandlingsenhet, poliklinikk, èn hematologisk og èn onkologisk sengepost. Det er også et palliativt senter med 4 sengeplasser, poliklinikk i tillegg til mobilt palliativt team.

Onkologiseksjonen har ansvar for behandling av de fleste kreftformer hos voksne. Lungekreft og gynekologisk kreft behandles i samarbeid med lungeleger/gynekologer.

Hematologiseksjonen har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfomer.

Avdelingen har en egen seksjon for forskning og utvikling. Avdelingen har til sammen 16 onkologiske overlegestillinger og 10 LiS-stillinger.

Stillingen lyses også ut på nettsiden legejobber.no

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid i døgnpost, poliklinikk og stråleavdeling etter avtale/behov..
 • Delta i avdelingens bakvaktsordning for onkologi.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling .
 • Delta i avdelingens øvrige drift .
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer 
 • Undervisningsoppgaver      
 • Veiledning og supervisjon av LIS-leger.              

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialitet som onkolog.
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • God skriftlig dokumentasjon.  
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet  
 • Gode kommunikative evner både med pasienter og kolleger.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp og delegerte oppgaver  
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges     
 • Punktlig og pålitelig     
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer onkologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Onkologisk seksjon har et nært samarbeid med hematologisk seksjon, noe vi ser på som en  ubetinget fordel for begge parter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskoms.
 • En svært god pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen.
 • Du kan bli veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe        

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Overlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image