Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Den ledige hjemmelen har 900 pasienter.
Legevakt ved Stavanger legevakt, vaktplikten er p.t. åtte kveldsvakter pr. halvår, ingen dag- eller nattevakter. P.t. ingen kommunale oppgaver.

Randaberg er godkjent som registrert utdanningsvirksomhet for LIS 3 og det er utarbeidet utdanningsplan. Ny fastlege vil ha mulighet til å inngå ALIS-avtale med standard avtale-elementer. I tillegg tilbyr kommunen kr. 200 000 pr. hjemmel i etableringstilskudd. Det vil også være mulig å inngå gunstig avtale med kommunen om gjenkjøpsgaranti.
Hjemmelen er ledig for overdragelse snarest etter avtale.

Kvalifikasjoner
Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges.

Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være LIS 3 eller spesialist i allmennmedisin.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).

Personlige egenskaper
Pasientorientert, systematisk og pålitelig
Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vektlegges
Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr
Kort køfri kjøring fra Stavanger sentrum.
Nærhet til Randaberg sentrum med alt det har å tilby.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Randaberg kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Sortland Sande
Tittel: Kommunalsjef Helse og velferd
Telefon: 95244039
Arbeidssted
Landsbylegen
Randabergveien 372
4070 RANDABERG
Søk på stillingen