Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi er så heldige å ha fått to nyopprettede overlegestillinger ved akuttpsykiatrisk avdeling, Ullevål.

Har du lyst til å jobbe sammen med oss i et høyspesialisert fagmiljø? 
Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet, som gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire behandlingsposter. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger. Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut to faste overlegestilling i voksenpsykiatri fra 1.april 2023.

Vi ser etter deg som er spesialist i psykiatri eller med kort tid igjen til ferdig spesialitet. 

Søk på stilling hos oss og bli vår nye kollega! 

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen er medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post
 • Overlegen har veiledningsansvar for leger i spesialisering
 • Delta i avdelingens vaktordning
 • Bistå enhetsleder i medisinsk faglige spørsmål
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri vektlegges
 • Vedvarende interesse for faglig fordypning
 • Forskningserfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne til å tåle stress og stå i krevende situasjoner
 • Evne til og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende, utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Et aktivt fagutviklings- og forskningsmiljø

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 11 86 56
E-post: morsel@ous-hf.no
Navn: Magritt S. Ræder
Tittel: Tillitsvalgt -overlege
Telefon: 482 19 521
Navn: Thorbjørn Harald Sundin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99216599
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål
Kirkeveien 166
0368 Oslo
Søk på stillingen