Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 

Fysikalsk medisin og rehabilitering er faget for deg som liker å bruke hele bredden av det medisinske fagfeltet i tverrfaglig samarbeid. Du liker å utforske, se sammenhenger og helhet i møte med pasienter for å bidra til mestring, aktivitet og deltakelse.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering består av en sengepost for generell rehabilitering og fysikalsk medisinsk poliklinikk, samt vurderingsmottak for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner.

Avdelingens mål er å jobbe kunnskapsbasert med utgangspunkt i pasientens livssituasjon og mål.

Arbeidsoppgaver

 • I sengepost arbeider vi i tverrfaglige team rundt pasienten, og legen har det medisinske ansvaret i teamet
 • Det er stor bredde når det gjelder diagnoser og problemstillinger.  Innleggelsesårsak kan være ervervet hjerneskade, nevrologisk sykdommer/skade, beinamputasjon, multitraume og behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering etter langvarig og alvorlig sykdom
 • I fysikalsk medisinsk poliklinikk har vi tilbud til mennesker med muskel-/skjelettplager, arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk,  førerkortvurderinger, vurdering etter benamputasjon, spastisitet etter hjerneskade og senfølgeklinikk covid-19

Kvalifikasjoner

 • Må ha autorisasjon som lege i Norge
 • Må ha gjennomført LIS 1
 • Ønskelig med godkjent spesialisering innen fysikalsk medisin eller relevant fagområde
 • Behersker godt norsk skriftlig og muntlig; Bestått Bergenstesten nivå C1.

Personlige egenskaper

 • Vilje og evne til å tenke helhetlig med utgangspunkt i pasientens livssituasjon og mål
 • Vilje og evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med pasient, pårørende og kolleger
 • Vilje og evne til å bidra til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø
 • Vilje og evne til å ta ansvar og like utfordringer og variasjon

Personlige egenskaper vektlegges

Skriv gjerne i søknad om du ønsker vikariat ved evt. intern ansettelse

Vi tilbyr

 • Spennende  og varierte faglige utfordringer
 • Tett tverrfaglig samarbeid
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med stor grad av påvirkningsmulighet.
 • Godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker.
 • Lønn i forhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlem i pensjonsordningen, 2% pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring.

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Eggen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098084
Navn: Elin Marita Ytterstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 740 98758
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger