Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Levanger kommune har nå 2 ledige stillinger som fastlegevikar. Dersom du har lyst til å prøve deg i fastlegeyrket for å se om dette kan være noe for deg, er dette en god start. 

1. Kirkegata legesenter ligger sentralt i sentrum av Levanger ved Eidsbotn. Her arbeider det 3 leger som er selvstendig næringsdrivende, og en lege som er fastlønnet ALIS i kommunen. ALIS planlegger nå sykehusår i forbindelse med spesialiseringen, og det er behov for vikar i denne stillingen. ALIS arbeider for tiden 4 dager i uken som fastlege ved legekontoret og 1 dag ved Staup helsehus. Helsehuset er en institusjon med til sammen 44 korttidsplasser. Pasientlisten til ALIS er på ca. 700 pasienter. ALIS mottar fast lønn etter kommunens lønnsstige for leger samt bonus av daglig inntjening. Kommunen mottar refusjoner fra HELFO og egenandeler.

Vikariatets lengde: 01.01.23-31.12.23, eller så snart vikar kan begynne.

2. Røstad legesenter ligger sentralt ved Nord universitet og Røstadlandet. Her arbeider det til sammen 10 fastleger, der alle er selvstendig næringsdrivende. En av legene er nå ute i permisjon og har behov for vikar i 50-100%. Vikar arbeider som selvstendig næringsdrivende, men har ingen driftsutgifter. Pasientlisten er per tid på 950 pasienter.

Vikariatet er ledig omgående og varer til 10.04.23, eller etter avtale. Kan være muligheter for å gå over i annet vikariat. En ny 0-hjemmel vil også tilknyttes legesenteret.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
 • Muligheter for bistilling ved helsestasjonen eller institusjon
 • Deltakelse i interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta. Daglegevakt dekkes av fastlegekontorene etter avtale
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
Personlige egenskaper
 • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
Vikariat ved Kirkegata legesenter:
 • Fast lønn etter kommunens lønnsstige for leger
 • Bonusordning der all inntjening ut over kr. 4830,-/dag tilfaller vikar
 • ALIS avtale
 • Fri med lønn ved kurs/hospitering
 • Egen veileder
 • Et godt arbeidsmiljø med et godt fagmiljø
 
Vikariat ved Røstad legesenter:
 • Ingen utgifter til drift av legekontor
 • All inntjening tilfaller vikar
 • ALIS-avtale med tilskuddsmidler. Tilskudd benyttes til kurs/praksiskompensasjon ved kurs/hospitering
 • Egen veileder
 • Et godt arbeidsmiljø med et godt fagmiljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merete Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator for legetjenesten
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Navn: Håvard Vassenden
Tittel: Fastlege Kirkegata legesenter
Telefon: 90544792
E-post: haavard.vassenden@levanger.kommmune.no
Navn: Tonje Hjelseng
Tittel: Fastlege Røstad legesenter
Telefon: 98059694
E-post: tonhje@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirkegata 1A,
7600 LEVANGER
Søk på stillingen