Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Levanger kommune har behov for flere fastleger. Per tid har vi 21 fastleger ved fire forskjellige legesenter. Fastlegene har til dels store pasientlister, og kommunen ønsker derfor å stabilisere og redusere noen lister ved overflytting av pasienter til nye lister, og i tillegg øke kapasiteten på fastlegelistene. I den forbindelse oppretter vi nå to nye hjemler ved Moan og Røstad legesenter

0 hjemmel ved Moan legesenter
Moan legesenter er en godt driftet gruppepraksis med 5 fastleger, hvorav 4 av disse er spesialister i allmennmedisin og en lege er i spesialisering. Det er ledig kontor ved legesenteret 3 dager hver uke. Det vil derfor være ønskelig å kombinere fastlegearbeidet med fast bistilling jf. fastlegeavtalen i Institusjonstjenesten, flyktningehelsetjenesten eller enhet for barn og familie. 

0-hjemmel ved Røstad legesenter
Røstad legesenter er en godt driftet gruppepraksis med 10 fastleger, der 8 av disse er spesialister i allmennmedisin, og to er lege i spesialisering. En av kommunens LIS 1 er også lokalisert tilRøstad legesenter. Det er ledig kontor for full arbeidsuke.

Moan legesenter
Moan legesenter er lokalisert i Levanger spesialistsenter som ligger ved Moafjæra sentralt i Levanger. Levanger spesialistsenter er et moderne senter som i tillegg til Moan legesenter inneholder Øyelegesenteret Levanger, Hudpoliklinikken Levanger, Psykiater, Psykolog og Eidsbotn fysioterapi. Legesenteret benytter Pridok journalsystem.
Spesialistsenteret ligger fint til langs fjordarma mellom Levanger camping og kjøpesenteret Alti. Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Basistilskuddet tilkommer hjemmelsinnehaver. I tillegg mottar legene et individuelt tilskudd jf. temaplan for legetjenester, også kalt "Levangermodellen". Dersom lege som ansettes er lege i spesialisering vil lege i tillegg ha rett til ALIS-tilskudd som kommunen på vegne av legen søker fra helsedirektoratet. Dette benyttes  til kurs og praksiskompensasjon ved kurs/hospitering jf. individuell utdanningsplan. 

Ved legesenteret vil det være ledig kontor for ny lege 3 dager per uke. Det kan derfor være en mulighet for å kombinere fastlegestillingen med en bistilling i institusjonstjenesten, flyktningehelsetjenesten, eller ved helsestasjonen for barn.
Det vil være ønskelig med et listetak på 500-700 pasienter. I perioden der ny lege opparbeider seg pasienter på pasientlista, yter kommunen basistilskudd og individuelt tilskudd til 80% av listetaket.
 
Røstad legesenter
Røstad legesenter er lokalisert til Innherred helsehus i naturskjønne omgivelser på Røstad, sentralt i Levanger. Røstad ligger i umiddelbar nærhet til Nord Universitet og Trønderhallen. Noen minutters ganger fra helsehuset ligger Røstlandet ved Trondheimsfjorden, ett populært turområde med badestrand og tursti. Innherred helsehus ble bygd i 2015, og inneholder legesenter, gynekolog, kardiolog, Innherred idrettsmedisin, Innherred øyeklinikk AS og apotek 1. Legesenteret er moderne utstyrt og bruker Pridok som journalsystem.
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Basistilskuddet tilkommer hjemmelsinnehaver. I tillegg mottar lege individuelt tilskudd jf. temaplan for legetjenester. Tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. Dersom lege som ansettes er lege i spesialisering vil lege i tillegg ha rett til ALIS-tilskudd som kommunen på vegne av legen søker fra helsedirektoratet. Dette for å benytte til kurs og praksiskompensasjon ved kurs/hospitering. I perioden der ny lege opparbeider seg pasienter på pasientlista, yter kommunen basistilskudd og individuelt tilskudd til 80% av listetaket.
 
Levangermodellen
Levangermodellen omhandler et individuelt tilskudd til næringsdrivende fastleger. Tilskuddsordningen innebefatter at næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet.
Tilskuddets størrelse avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista. Tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. For spesialister i allmennmedisin utgjør basis- og individuelt tilskudd til sammen kr. 750,- per pasient/per år. For leger i spesialisering, som ofte har kortere pasientlister og mer fravær fra praksis pga. kurs/hospitering, ytes basis- og individuelt tilskudd på kr. 998, - per pasient. For mer informasjon, se
Temaplan for legetjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
 • Deltakelse i interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta.
 • Daglegevakt dekkes av fastlegekontorene etter avtale.
 • For 0-hjemmel ved Moan legesenter vil det være aktuelt å kombinere stillingen med bistilling i kommunen inntil 40%.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
 • Godkjent politiattest
 
Personlige egenskaper
 • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
 • Lege med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
 
Vi tilbyr
 • Basistilskudd og individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester
 • ALIS-tilskudd jf. sentrale satser for Helsedirektoratets tilskudd til ALIS i ny ordning
 • Veileder dersom lege som tilsettes er under spesialisering
 • Godt arbeidsmiljø og erfarent kollegium
 • For bistilling; Lønn etter lokale lønnsforhandlinger for leger i Levanger kommune, samt
  praksiskompensasjon etter SFS2305
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator for legetjenesten
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Helge Ingstads Vei 1
7600 LEVANGER
Søk på stillingen