Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Staup helsehus i Levanger kommune har vi nå ledig stilling som overlege. Undervisning av legestudenter fra NTNU inngår i stillingen, og det jobbes med å få etablert et universitetslektorat ved NTNU til stillingen. Det er ønskelig med lege som er spesialist i allmennmedisin eller sykehjemsmedisin, men lege i spesialisering, eller som ønsker å starte et spesialiseringsforløp er også velkommen til å søke. 

Staup Helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2016. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Vi har 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt.
Kommunen har også sine tre akutte døgnplasser (KAD) her på Staup Helsehus.

Legeteamet består per tid av tre leger i 40% stilling, en lege i 30% stilling og to leger i 20% stilling. Våre to LIS1 deltar også i arbeidet på helsehuset. Det søkes primært etter lege i 100% stilling. En lege som er til stede daglig, og som har god oversikt på pasientforløp og pasientflyt.

På Staup helsehus tilbys det også tjenester innenfor merkantil helse, frisklivssentralen, hverdagsrehabiliteringsteam og ergo – og fysioterapiavdeling hjemmetjenesten. Dette innebærer at du vil få muligheten til å være en del av ett større team.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsdagen består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter, prosedyrearbeid, undervisning av legestudenter fra NTNU, veiledning av LIS1 og ALIS, samt deltakelse i internundervisning.

Arbeidstiden er ordinært dagtid.

Levanger kommune samarbeider om ivaretakelse av KAD-pasienter (kommunale akutt døgnplasser) med Verdal og Frosta kommune. Det kan bli aktuelt å delta i vaktordningen. Vaktbelastning på helg rullerer på disse tre kommunene. Per nå hver femte helg.

Staup helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte og gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, enhetsleder, koordinator for legetjenester, fagutviklere og service- og informasjonsmedarbeidere.
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker hovedsakelig etter lege som er spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin, men LIS3 er også velkommen til å søke.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest
 
Personlige egenskaper
 • Lege med erfaring fra institusjon, og interesse for fagfeltet geriatri.
 • Lege med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store muligheter for påvirkning og utvikling.
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid.
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet.
 • Lønn etter kommunal lønnsstige for kommunalt ansatte leger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator for legetjenesten
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Staup 2
7603 LEVANGER