Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandvika legesenter er et svært veldrevet legesenter med 5 fastleger og en LIS 1. Legesenteret er lokalisert i nye flotte lokaler, meget sentralt i Sandvika.

Vi har fire helsesekretærer som fyller 3,6 årsverk og 2 godt utstyrte laboratorier. Vi bruker Webmed journalsystem.
Vi er opptatt av å drive effektivt og økonomisk med vekt på faglighet og fleksibilitet.

Vi har et meget godt arbeidsmiljø med erfarne og hyggelige kollegaer. Vi søker nå etter en ny og hyggelig kollega til oppstart av 0 - hjemmel.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Sandvika Legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster. Grunntilskuddet blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam/Kari Paulsen Tyrihjell
Tittel: Spesialkonsulenter, Fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Navn: Tonje K. Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkehelsekontoret
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Sandvika legesenter
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA
Søk på stillingen