Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker å utvide med en fastlege til og søker derfor etter ny kollega til 0-hjemmel ved Eikeliklinikken, som er en veldrevet to-legepraksis sentralt på Bekkestua i Bærum. Lokalene er moderne og lyse, nyoppussede fra 2018.

Vi er opptatt av å drive effektivt og økonomisk med vekt på faglighet og fleksibilitet. Laboratoriet er velutstyrt og vi har EKG, spirometri, 24 t BT målingsutstyr. Vi bruker Webmed journalsystem og legger stor vekt på digitale løsninger innenfor kommunikasjon med pasienter.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Eikeliklinikken
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster. Grunntilskudd blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam/Kari Paulsen Tyrihjell
Tittel: Spesialkonsulenter, Fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkehelsekontoret
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Eikeliklinikken
Bærumsveien 204
1357 BEKKESTUA