Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å utgjøre en forskjell? Vil du utvikle deg faglig? Se her!
På Haugmotun omsorgssenter tar vi med den gode dagen på jobb! Nå ser vi etter en sykehjemslege som kan bli med på å skape glede, tillit og samskaping blant kollegaer, pasienter og pårørende.
Er det deg?
Som sykehjemslege får du en forutsigbar og fleksibel arbeidshverdag med et stort fokus på fag og utvikling. Stillingen er 100%. Det er mulighet for å kombinere 50% sykehjemslege og 50% fastlege, hvis det er ønskelig.
 
Som sykehjemslege hos oss tilbyr vi deg:
Du blir en del av et godt etablert og inkluderende arbeidsmiljø.
GLEDE er en av våre verdier. Dette viser vi deg ved å motivere hverandre. Vi gleder oss over prestasjoner! Humor, positivitet og smil er en stor del av hverdagen og vårt gode kollegium. Vi inkluderer alle; kollegaer, pasienter og pårørende.
TILLIT er en annen verdi vi setter høyt. Tillit viser vi deg ved respekt og forståelse. Vi stoler på deg, gir deg ansvar, og er lojale til din beslutning. Sammen gir vi hverandre råd og veiledning – hjelp og støtte.
Du får utviklet deg faglig - både internt og eksternt.
SAMSKAPING viser vi ved å være åpne og ærlige. Sammen jobber du og andre fagfelt tverrfaglig mot et felles mål - og det med et stort engasjement!
Haugmotun skal være ett kvalitativt flaggskip til det beste for pasientene. Vi ønsker å bidra til gode pasientforløp. Dette gjør vi ved å samarbeide internt og eksternt. Du får sette deg inn i pasientens historie og observere fra dag til dag. På bakgrunn av dette legge til rette for både tiltak og oppfølging.
Vi setter faglig utvikling høyt. Er det en type medisin som engasjerer deg og som er relevant? Vi prøver alltid å legge til rette for at du får utviklet deg i arbeidstiden.
 
Du kan bygge opp din egen karriere.
Sykehjemsmedisin er et eget fag, og tjeneste på sykehjem blir godkjent for spesialister i allmennmedisin/ under spesialisering.
Du får medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon
Du får en variabel og fleksibel arbeidsdag – og tid. Her har du mulighet til å styre tiden din selv. Vi er åpne for ubunden tid.
 
Du får ta i bruk bærbart ultralyd-apparat
Vi vil alltid satse på faglig og teknologisk utvikling! Nåværende sykehjemslegen sier dette: “Bruk av bærbar ultralyd i forbindelse med pasienter har gjort jobben mer interessant, vært veldig givende, og hevet diagnostikk og hverdagen til et annet nivå.”
 
Er dette deg?
Som sykehjemslege går store deler av hverdagen din til å kommunisere og samarbeide med kollegaer, eksterne samarbeidspartnere, pårørende og pasienter. At du kan omstille deg og er fleksibel, er en viktig faktor. Du vil her arbeide tett med avdelingsleder og sykepleiere på hver enkelt avdeling.
Brenner du for pasientrettigheter, kvalitet og gode rutiner? Hos oss bidrar du til kvalitetsforbedring og videreutvikling av tjenesten.
Er du glad i å formidle og lære bort? Her blir du en bidragsyter i både undervisning og veiledning.
 
Dette er dine kvalifikasjoner
  • Du har norsk autorisasjon som lege, og det er ønskelig at du har gjennomført lis 1
  • Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • Du er glad i å prate med mennesker
  • Du er glad i å samarbeide med andre, men er også selvstendig
  • Du har god kunnskap innen IT
(Politiattest må fremlegges før oppstart.)
 
Velkommen til oss
Vi er Haugmotun Omsorgssenter! Visste du at vi er Notodden kommunes største arbeidsplass med ca 300 ansatte? Her har vi 136 plasser hvor av 77 er sykehjem og resten heldøgnsomsorgsbolig, fordelt på 9 avdelinger innen sykehjem: somatiske langtidsavdelinger, demens avdelinger, en stor korttidsavdeling med 2 KAD-plasser og to avdelinger med heldøgns omsorgsboligplasser.

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen. Den tar deg videre til annonsen på Notodden kommunes hjemmeside, der du finner ny link til søknadsskjema.

Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Notodden kommune
Kontaktperson
Navn: Veslemøy Gjuv
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97053339
E-post: veslemoy.gjuv@notodden.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Haugmotun omsorgssenter
Lysthusvegen 17 A
3676 NOTODDEN
Søk på stillingen