Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ledig stilling for lege før LIS1 ved SI Tynset. Stillingen er et 100% vikariat med snarlig tiltredelse tom 31.08.2023.

Arbeidsoppgavene vil være å bistå i vårt felles medisinsk-kirurgiske akuttmottak på dagtid, samt legearbeid på kreftpoliklinikken, hvor behandlinger gis etter forordninger av onkologer ved SI Hamar og St. Olavs Hospital. Opplæring vil bli gitt.

SI Tynset er akuttsykehuset i Fjellregionen med et opptaksområde på ca. 25 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, anestesi og radiologi, samt jordmorstyrt fødestue. Mange pasienter velger seg til SI Tynset på fritt sykehusvalg på grunn av høy kvalitet og korte ventelister. Tynset ligger sentralt plassert i Fjellregionen på nesten 500 m.o.h., med gode muligheter for å benytte naturen til friluftsliv, trening, jakt og fiske. I tillegg har vi et rikt kulturliv med aktiviteter i form av forestillinger, kinotilbud og diverse festivaler i regionen. Tynset sykehus ligger 5 minutters gange fra sentrum. 

Snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Du samarbeider tett med våre LIS1 og overleger i vårt felles medisinsk-kirurgiske akuttmottak.
 • Du bistår med legeoppgaver på kreftpoliklinikken hvor vi gir cytostatika, immunterapi og infusjonsbehandling.
 • Du får følge pasienter gjennom hele forløpet fra innleggelse til utskrivelse og eventuell etterbehandling.
 • Du er et av sykehusets viktige ansikt utad og du vil ta del i tverrfaglig samarbeid internt og med primærhelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Dokumentasjon på autorisasjon som lege.
 • Kandidat må ha arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Oppgi to referansepersoner fra tidligere arbeid.
 • Utdanning og utdanningssted skal fremgå av søknad samt gjennomførings- og sluttdato for fullført utdanning.

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert med gode kommunikasjonsevner
 • Lyst og vilje til å jobbe i team
 • Initiativrik, engasjert og med ønske om å bidra til godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Interesse for faglig utvikling  
 • Motivasjon for stillingen   

Vi tilbyr

 • Opplæring i forkant av selvstendige vakter.
 • God støtte fra erfarne bakvakter hele døgnet. Sykehuset legger vekt på at du skal ha trygg og god oppfølging. 
 • Kontorfellesskap med LIS1.  
 • Brede faglige utfordringer med gode muligheter for selvstendig arbeid under veiledning.
 • Et veldig godt sosialt miljø i legegruppen med blant annet felles «onsdagsmiddag» og turer sommer og vinter.  
 • Sykehuset tilbyr leie av bolig i gangavstand til sykehuset.
 • Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Morten Resell
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90853052
Arbeidssted
TYS Turnusleger , Sykehuset Innlandet HF Tynset
Sjukehusveien 9
2500 Tynset
Søk på stillingen