Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Rauma legesenter blir det ledig vikariat som fastlege fra april 2023 med varighet ni mnd (varighet kan blir forlenget). Listestørrelsen er på 700 pasienter. Inntil 20% kommunal tilpliktning må påregnes.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Førerkort klasse B
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Det er ønskelig at du 
 • oppfyller kompetansekrav til å gå legevakt selvstendig
 • er spesialist i allmennmedisin eller er under spesialisering
 • har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • har god kjennskap til norsk helsevesen og helst har arbeidet som lege innen primærhelsetjenesten i Norge
 • har erfaring fra norsk fastlegepraksis
Vi tilbyr
 • tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS tilskudd
 • flyttegodtgjørelse etter regulativ
 • bistand med å skaffe bolig
Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Avlønning i kommunal stilling etter kap. 5. i HTA.

Politiattest
Ved ansettelse i stillinger innen Helse- og velferd kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Fremlegges ved tilsetting.

Søknad
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning:  https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Harald Westby Digernes
Tittel: Helse og velferdssjef
Telefon: 94184990
E-post: harald.digernes@rauma.kommune.no
Arbeidssted
Rauma Legesenter
Vollan 8
6300 ÅNDALSNES
Søk på stillingen