Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1100
  • Journal system: Infodoc SKY
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat sentralt ved Bislett i Oslo!

Det blir ledig 100% vikariat ved Bolteløkka legesenter fra midten av februar 2023 og 8-10 måneder frem. Både oppstart og varighet er noe fleksibelt.

Bolteløkka er et svært veldrevet legesenter med flotte kollegaer og stort faglig engasjement. Vi er 4 fastleger og 3 helsesekretærer.

Listelengden er 1100 pasienter, ingen kommunal bistilling, foruten vanlig deltakelse ved Oslo legevakt (ca 1 vakt per mnd, lett å bytte bort).

Gode betingelser.

Noe erfaring fra allmennpraksis er en forutsetning.

Ved interesse, send e-post til aasnef@gmail.com.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Åsne Flatland
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90568386
E-post: aasnef@gmail.com
Arbeidssted
Bolteløkka legesenter
Sofiesgate 60
0168 OSLO