Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en lege med engasjement for samfunnsmedisinske spørsmål, som er opptatt av forholdet mellom arbeid og helse, og som vil bidra til samfunnsoppdraget med å hindre frafall og fremme inkludering i arbeidslivet.

NAV er en viktig samfunnsaktør, og jobben som rådgivende overlege vil gi deg spennende muligheter og utfordringer i arbeidet med å nå målene våre. Dette er en full stilling, som innebærer 36 timer per uke.  Du vil bli ansatt i spesialenheten NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark, avdeling Helse og jobbmestring. Arbeidet vil foregå ved fysisk oppmøte på NAV-kontorene og vårt avdelingskontor i Tønsberg. For tiden vil de primære arbeidsstedene være i Tønsberg og Horten, og tjenester til andre områder må regnes med. 

NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark har spisskompetanse innenfor inkluderende arbeidsliv, trygdemedisin, arbeidsrådgivning og jobbmestring. Enheten organiserer Arbeidslivssenteret, den rådgivende legetjenesten og NAV Arbeidsrådgivning med bl.a. psykologkompetanse og Senter for jobbmestring. Enheten jobber sammen med NAV-kontorene i fylket, med fylkeskontoret og ut mot våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, helsevesenet og skole/utdanning.

Arbeidsoppgaver:
Den rådgivende legetjenesten skal med sin trygdemedisinske kompetanse understøtte NAVs virksomhetsstrategi og visjonen om å gi mennesker muligheter. Det er utarbeidet rollebeskrivelse og retningslinjer for den rådgivende legetjenesten, og du vil få oppfølging av egen fagleder (koordinerende rådgivende overlege). Det jobber til sammen 9 leger i avdelingen.

En viktig oppgave for rådgivende overlege er å gi veiledning og rådgivning til NAV-veileder i helserelaterte brukersaker. Dette kan for eksempel dreie seg om å vurdere om aktivitet er mulig og hensiktsmessig sett fra et medisinsk synspunkt. Utover arbeidet med bistand i brukersaker arbeider den rådgivende legetjenesten også med:
 • Kompetanseoverføring internt
 • Kompetanse- og tjenesteutvikling
 •  Veiledning og samarbeid inn mot fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • Fag- og tjenesteutvikling
 • Samfunnsopplysning innen trygdemedisin
Du vil ha et selvstendig faglig ansvar, som blant annet innebærer at rådene du gir gjenspeiler den til enhver tid alminnelig anerkjente medisinske kunnskap og praksis. 

Kvalifikasjoner:
Du må ha:
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Relevant spesialitet (samfunnsmedisin, allmennmedisin, arbeidsmedisin, psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering eller spesialitet i andre relevante kliniske fag)
 • Bred medisinsk kompetanse
 • Gode pedagogiske evner og god formidlingsevne
 • Beherske norsk flytende og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper:
Vi ønsker at du har:
 • Engasjement for fagfeltet (samfunnsmedisin/trygdemedisin)
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og samarbeide i team
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Evne og vilje til å tilegne deg nye ferdigheter og kunnskap
Personlige egenskaper og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
 • Godt tverrfaglig miljø
 • Spennende faglige utfordringer og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • God faglig opplæring og veiledning i rollen som rådgivende overlege
 • Vilkår i henhold til særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten, bl.a. studiepermisjon som kan bidra til å kunne vedlikeholde godkjennelse som spesialist i relevant spesialitet
 • Etter avtale vil det kunne legges til rette for å oppnå spesialitet i Samfunnsmedisin
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Stillingen er plassert i stillingskode 0207 Overlege. Lønn for overlege fra kr 930.000 – 975.000. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere
Ønsket tiltredelse er 1. april 2023. Arbeidssted: NAV Vestfold og Telemark avd. Helse og jobbmestring, for tiden Statens park i Tønsberg og Nav Horten.

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark
Avdeling Helse og jobbmestring
Kontaktpersoner
Navn: Marte Galtung Aasen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 413 42 454
E-post: Marte.Aasen@nav.no
Navn: Nina Thunold Reime
Tittel: Koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 481 68 513
E-post: Nina.Thunold.Reime@nav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark, Anton Jenssens gate 11, Tønsberg/NAV Horten, Apotekergata 16, Horten
Anton Jenssens gate 11
3125 TØNSBERG
Søk på stillingen