Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdelingen har 20 plasser for voksne pasienter med ulike spiseforstyrrelser. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. De har ofte komorbide lidelser som medfører utfordringer i diagnostikk og behandling. Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Våre to behandlingsprogram er symptomorienterte med kombinasjoner av gruppe- og individualterapi. Stillingen inngår i et tverrfaglig team med selvstendig ansvar for individualterapi, ulike gruppeterapier og somatisk oppfølging. Behandlingen har basis i integrerte modeller med ulike strukturerte terapiøkter. Disse er faglig forankret i kognitiv terapi, systemteori og traumeteori. Miljøterapi står sentralt. Vi har fokus på forbedring og endring av behandling til målgruppene. Mer informasjon om avdelingen og behandlingsprogram, se våre hjemmesider www.modum-bad.no

Avdelingen har tett samarbeid med Forskingsinstituttet på Modum Bad. Det arbeides med å utforske, kartlegge og modifisere opprettholdende faktorer for lidelsene. Et fokus er fortløpende kompetanseutvikling basert på systematisk klinisk forskning og evaluering av behandlingsprogrammene. Stillingen byr på muligheter for å delta i dette og annet prosjektarbeid.

Overleger deltar i åttedelt bakvaktordning for inneliggende pasienter. Modum Bad har kun elektive innleggelser.

Ved avdeling for spiseforstyrrelser søker vi etter en overlege/spesialist i psykiatri til 100 prosent fast stilling.

Vi ønsker en dyktig overlege som vil være med og bidra til videreutvikling av vårt fagmiljø.

Arbeidsoppgaver:
 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning av pasienter
 • Deltagelse i veiledningsgrupper
 • Veiledning av LIS
 • Delta aktivt inn i fagligutvikling ved avdelingen i tett samarbeid med forskningsinstituttet.
 • Somatikk
Vi ønsker oss en kollega som:
 • Har interesse for spiseforstyrrelser
 • Har relevant arbeidserfaring innen psykiatri
 • Har somatisk kompetanse
 • Er en god relasjonsskaper
 • Har god arbeidskapasitet og er løsningsorientert
 • Vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt
Vi tilbyr:
 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Søknad:
Elektronisk søknad ønskes benyttet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Johan Dahl
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 32 74 97 00 / +47 400 29 395
E-post: johan.dahl@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND