Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelse inntil 12 uker. Målgruppen er pasienter med vedvarende og tilbakevendende depresjon som hoveddiagnose. Mange pasienter har varierende grad av komorbide tilstander i form av angst, komplisert sorg, PTSD, relasjonell- og tilknytningstematikk, engstelig/unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. Spesialisert behandling rettet mot depressive lidelser hos unge pasienter (18 – 35 år) har særlig fokus i en av behandlingsgruppene ved avdelingen. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Dette inkluderer for de fleste pasienter at det er forsøkt både individual-, gruppe- og medikamentell terapi.

Avdelingen har lang erfaring med å jobbe emosjons- og relasjonsfokusert gjennom affektfobi terapi, og spisser seg nå i retning av ISTDP. Det legges til rette for veiledning og spesialisering. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle behandlingstilbudet og å tilby skreddersydd behandling til pasientgruppen. Behandlingsgruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker. Avdelingen kan vise til gode behandlingsresultater på pasientgruppen, og ønsker å jobbe fokusert, med høy dose og høy intensitet under innleggelse.

Avdelingen bruker aktivt tilbakemeldingsverktøy for å utforme og tilpasse behandling. Vi jobber strukturert med veiledning gjennom bruk av video, og ønsker et miljø med fokus på terapeututvikling og god pasientbehandling. Avdelingen har gode rammer for å fokusere på psykoterapi.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med lege i spesialisering, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen. 
Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamene. Overleger deltar i åttedelt bakvaktsordning for inneliggende pasisenter. Modum Bad har kun elektive innleggelser.

Arbeidsområder
 • Psykoterapi, individual -og gruppeterapi
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinfaglige oppgaver og vurderinger
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og øvrige medarbeidere
 • Deltagelse i tverrfaglig veiledningsgruppe
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Spesialist i psykiatri. LIS med kort tid til fullført spesialisering kan også søke
 • Du kan gjerne ha erfaring med emosjons- og relasjonsfokusert terapi, gjerne ISTDP
 • Du liker å arbeide systematisk og målrettet
 • Du har gode kommunikasjon og samarbeidsevner og trives når du kan jobbe sammen med andre
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • Godt norsk språk muntlig og skriftelig
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Gode rammer for behandling, psykoterapi og fagutvikling
 • Et robust fagmiljø med kollegaer man kan støtte seg til og få inspirasjon fra
 • En avdeling med høyt faglig fokus
 • Varierte arbeidsoppgaver med høy grad av kompleksitet
 • Terapiutdanning og veiledning
 • Mulighet for samarbeid med forskningsmiljøet ved Modum Bad
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
 Søknad
 • Elektronisk søknad ønskes benyttes.
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Kari Nedberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 32 74 95 26 / +47 934 46 533
E-post: kari.nedberg@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen