Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker ny overlegekollega ved Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand.

Ortopedisk avdeling Kristiansand søker deg som ønsker å jobbe i en avdeling med høyt kvalifiserte ortopedspesialister. Vi er spesialister innen rygg, skopi, protese, hånd- og fotkirurgi. Nå søker vi en ny kollega som ønsker seg til den sørlandske hovedstaden og som kan bidra med sin kompetanse.

Vi kan tilby:

 • Høyt kvalifiserte overleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Avdeling med forskerkompetanse

Ortopedisk avdeling, Kristiansand er en del av Klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen har en ortogeriatrisk sengepost med 22 senger, samt en poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000 operasjoner på inneliggende pasienter, ca 900 dagkirurgiske inngrep og ca 15 000 polikliniske konsultasjoner i løpet av året. Ortopedisk avdeling har 14 overleger og 9 leger i spesialisering.

Vi har ledig en fast 100 % stilling evt 100% vikariat som overlege i ortopedi med tiltredelse etter nærmere avtale. Spesialitet: Ortopedisk kirurgi.

Det er ønskelig med kompetanse innen fot og ankelkirurgi. Søkere med annen subspesialisering oppfordres også til å søke

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.   

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid
 • Poliklinisk virksomhet
 • Dagkirurgi
 • Elektive operasjoner
 • Veileder for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialisering i ortopedi

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Engasjerte medarbeidere
 • Forskerkompetanse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Øystein Hjalmar Berg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 41 31
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand