Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».
Hormonlaboratoriet ved OUS er Norges største spesiallaboratorium for diagnostikk av endokrinologiske sykdommer og er akkreditert etter ISO 17025. Vi benytter et mangfold av laboratorieteknikker for å bistå rekvirentene med å stille diagnoser innen hormonsykdommer - immunoassay med ulike deteksjonsprinsipper - manuelle og automatiserte, og kromatografi inkludert LC-MSMS-teknikk. I tillegg benyttes molekylærbiologiske metoder ved diagnostikk av enkelte arvelige endokrinologiske tilstander. Repertoaret består av ca. 100 ulike hormoner og beslektede substanser. Hormonlaboratoriet har et aktivt forskningsmiljø og en egen forskningsgruppe (https://www.ous-research.no/thorsby).

Hormonlaboratoriet har ledig fast stilling for lege i spesialisering i medisinsk biokjemi fra 1. januar 2023.

For å få dekket alle læringsmål innen spesialiteten medisinsk biokjemi må det i en tidsbegrenset periode påregnes rotasjon til andre lokasjoner. 
Hormonlaboratoriet søker etter en kandidat som kan arbeide i team, men som også har evne til å arbeide selvstendig. Det forventes at kandidaten deltar i laboratoriets forskningsgruppe og det kan, hvis ønskelig tilrettelegges for deltakelse i phD-program.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
 • Faglig vurdering og kommentering av prøvesvar
 • Besvare telefonhenvendelser fra rekvirenter etter oppsatt vaktplan (dagtid)
 • Bidra til laboratoriets faglige og analytiske utvikling
 • Delta med medisinskfaglig kompetanse i laboratoriets fagmøter
 • Det forventes også at lege i spesialisering deltar i laboratoriets internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Må ha gjennomført norsk turnustjeneste (eller tilsvarende)
 • Må tilfredsstille kravene til spesialistutdanningsløp
 • Må beherske skandinavisk språk 

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har interesse for endokrinologi og laboratoriearbeid
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har gode samarbeidsevner
 • er innsatsvillig og fleksibel
 • er ansvarsbevisst
 • er forskningsinteressert
 • er en lagspiller som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Et godt faglig fellesskap og kompetent tverrfaglig miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Tett kontakt med klinisk endokrinologisk miljø
 • Internundervisning innen laboratorieteknologi og klinisk endokrinologi
 • Mulighet for faglig fordypning
 • Fast stilling med arbeidstid kun på dagtid
 • Godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale
 • For øvrig følger stillingen gjeldende overenskomst ved OUS
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Venke Skeid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 228 94 669
Navn: Per Medbøe Thorsby
Tittel: Enhetsleder/seksjonsoverlege
Telefon: 476 87 014
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus HF
Trondheimsveien 235
0586 Oslo