Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus  har ledig fast stilling for lege i spesialisering innen hjertemedisin. Vi søker lege som er motivert for spesialisering innen fagfeltet og som ønsker fast ansettelse ved Kongsberg sykehus. Erfaring som LIS2 innen indremedisin vil også bli vektlagt, i tillegg til interesse og evt også erfaring fra hjertemedisin.

Kongsberg sykehus er et middels stort lokalsykehus og er en del av Vestre Viken HF. Medisinsk avdeling har stor aktivitet med døgnkontinuerlig akuttfunksjon, sengeposter, intensivavdeling, poliklinikk og en dialyseenhet. VI har 3 fast ansatte hjertespesialister og et bredt og godt tilbud innen et fagfelt som er i sterk utvikling også hos oss. Det innebærer blant annet en nystartet tverrfaglig hjertegruppe på sengepost og deltakelse i medisinsk forskning. 

Utdanning av LIS har svært høy prioritet med fokus på tett kontakt med spesialister og med supervisjon og simulering som verktøy for læring. Vi har et nyåpnet  senter for simulering og ferdighetstrening. Som LIS hos oss skal man føle seg trygg på den oppfølgingen og opplæringen man får samtidig som man får nok utfordringer og opplever utvikling.

LIS3 hjertemedisin inngår i avdelingens generelle vaktordning og postarbeid, men man vil også få avsatt tid til supervisert poliklinikk innen fagfeltet . Opplæring i ekkokardiografi og andre prosedyrer er en viktig del av dette.  

For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved Kongsberg sykehus vil det bli organisert tjeneste eller hospitering ved andre sykehus, vanligvis Drammen sykehus og OUS.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen 

To referanser bes oppgitt i søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre legearbeid som lege i spesialisering under veiledning av overordnet lege i henhold til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Delta i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler, kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt koding
 • Ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Delta i veiledninger, supervisjon og kompetanseutvikling av LIS 1 og medisinerstudenter 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført og godkjent LIS 1/turnustjeneste etter gammel ordning om man ikke omfattes av unntaksbestemmelsene.
 • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og evne til å samarbeide både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert person med god evne til helhetlig tenkning 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Avdelingen har for tiden 8-delt tjenesteplan for leger i spesialisering med tilstedevakt 24/7
 • Godt utdannings- og arbeidsmiljø
 • Avdelingen tilbyr en spesialistutdanning som er godt forankret i sykehuset i og de ulike spesialitetene.

Utdanningsretning

 • Medisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Stian Kristoffersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 32725316
Navn: Janne Berit Mandelid
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 32725396
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
Drammensveien 4
3612 Kongsberg
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image