Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Helsedirektoratet har opprettet 6 regionale ALIS-kontor (ALIS = allmennlege i spesialisering) for å styrke spesialistutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin. ALIS-kontor Oslo har Oslo kommune som vertskommune og holder til sammen med Avdeling for samfunnsmedisin i Storgata 51. Kontoret er nyopprettet og vi søker nå etter rådgivende overlege i 50% fast stilling. Utover denne stillingen opprettes 1 rådgiverstilling i 100% stilling og 1 overlegestilling med faglig lederansvar i 100%.
ALIS-kontorene skal rådgi og bistå kommunene i regionen i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin. For allmennmedisin skal kontorene også bistå ved inngåelse av ALIS-avtaler. ALIS-kontor Oslo har ansvar for å følge opp Oslo kommune.
Målet er bl.a. å redusere terskelen for å starte med spesialistutdanning. ALIS-kontorene skal samarbeide seg imellom for å dele erfaringer, sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner og unngå dobbeltarbeid.

Arbeidsoppgaver
- Bidra til å utvikle kontoret videre i henhold til mandat og regionale behov, og å samarbeide nasjonalt med øvrige ALIS-kontor, herunder delta i prosjektarbeid og arbeidsgrupper.
- Rådgi og bistå kommunen ved spørsmål knyttet til spesialistutdanningen for allmenn- og samfunnsmedisin, blant annet om ALIS-avtaler og tilskudd.
- Samarbeide med Helsedirektoratet, Statsforvalterne, de regionale utdanningssentrene i helseforetakene (RegUtene), Legeforeningen og andre samarbeidspartnere.
- Være i løpende kontakt med kommune og ALIS-leger i regionen.
- Bistå i arbeidet med helhetlig utdanningsløp (læringsarenaer) og etablere samarbeid mellom kommuner og med helseforetak/sykehus.
- Delta i arbeidet med utdanningsplaner og læringsmål.
- Bistå med å utvikle, gjennomføre og koordinere læringsaktiviteter gjennom å utvikle maler for å rådgi om gjennomføringen av læringsmål.
- Bistå med å arrangere kurs for veiledere og skaffe kvalifiserte veiledere ved å holde oversikt over veilederkapasitet.
- Arrangere relevante møter og konferanser for å dele kunnskap og erfaring om spesialistutdanningen.

Arbeidet vil i stor grad være utadrettet og i samarbeid med andre instanser.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon som lege.
- Spesialist i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin eller i gang med spesialisering.
- Erfaring fra arbeid i allmennlegetjenesten som fastlege, legevaktslege og andre kommunale legestillinger er en fordel.
- Erfaring fra relevant samfunnsmedisinsk arbeid er en fordel.
- Veilederkompetanse er en fordel.
- Kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk.
- Gode digitale ferdigheter.

Personlige egenskaper
- Stort faglig engasjement og interesse for å utvikle spesialistutdanningen for leger.
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
- God rolleforståelse.
- Du tar ansvar og arbeider godt både selvstendig og i team.
- Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon.
- Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert.
- God arbeidskapasitet.

Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Vi tilbyr
En spennende stilling der du kan være med å utvikle fremtidens spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Fast kommunal stilling med spennende arbeidsoppgaver i utviklingen av nye ALIS-kontor.
Som kommunalt ansatt vil du få gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktpersoner
Navn: Fredrik Rønning Iversen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 21802180
E-post: fredrik.ronning.iversen@hel.oslo.kommune.no
Navn: Synne Schou Øhrberg
Tittel: Avdelingsdirektør/kommuneoverlege
Telefon: 21802180
E-post: synne.ohrberg@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 51
0182 OSLO