Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Prøveprosjekt for heroinassistertbehandling søker overlege
Vil du være med på å videreutvikle et nytt behandlingstilbud for opioidavhengige ved oslo universitetssykehus?
 
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo sykehusområde og tilbyr helhetlige og integrerte tjenester for mennesker med rus- og andre avhengighetslidelser. Avdelingen er organisert i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS og lokalisert ved sykehusområdene Aker, Gaustad, Mortensrud og Ullevål. Avdelingen er engasjert i utdanning av helsepersonell, forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer. Nasjonal kompetansetjeneste TSB og RusForsk er tilknyttet avdelingen.
 
Oslo universitetssykehus har igangsatt et prøveprosjekt for heroinassistert behandling.  Prøveprosjektet er lagt til Oslo universitetssykehus ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling. Prøveprosjektet skal implementeres som en utvidelse av eksisterende tilbud i LAR og vil organiseres under Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker.

Prøveprosjektet følges med forskning.

Prøveprosjektet med heroinassistert behandling i Oslo, søker nå overlege til klinisk drift av prosjektet. Overlege vil jobbe tett med annen overlege i HABiO, enhetsleder og andre fagpersoner i enheten. Overlege vil også kunne bistå andre deler av seksjonen med legetjeneste ved behov. Overlegestillingen inngår i vaktordning på dagtid i helg og helligdager for enheten. Det inngår ikke arbeid på kveld/natt.

Heroinassistert behandling (HAB) er målrettet tiltak for «hard to treat» målgruppen med en alvorlig opioiddominert ruslidelse, og hvor standard forløpet i LAR eller andre mindre intensive behandlingsformer ikke har gitt tilfredsstillende stabiliserende effekt. En stor del av pasientene har komplekse psykososial og helserelaterte utfordringer. For å yte effektiv, målrettet og profesjonell hjelp til pasientene ansettes det både helse og sosialfaglig personalet. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og poliklinisk behandling av pasienter med opioiddominert avhengighetslidelse
 • Veiledning av leger og annet (helse)personell
 • Være en tydelig støtte for øvrig personale i pasientbehandlingen
 • Delta i videreutvikling av prosjektets pasienttilbud i tett samarbeid med det tverrfaglige teamet og øvrige ansatte. 

Kvalifikasjoner

 • Cand. med. med norsk offentlig godkjenning
 • Primært ønsker vi spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, andre spesialiteter kan også vurderes
 • Søkere som er i avslutning av spesialiseringsforløp innen rus- og avhengighetsmedisin kan også vurderes
 • Kompetanse/erfaring fra målgruppen vektlegges
 • Søker med kunnskap om rusmidlers virkning/nevrobiologi og farmakologisk/toksikologisk fortolkning foretrekkes
 • Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring fra fagfeltet
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk er en nødvendighet

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som er interessert i fagfeltet og vil være med på å utvikle denne behandlingsmetoden i Norge
 • En som liker å jobbe i team, som er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • En som har interesse og engasjement for målgruppen og sammen med pasientene utvikler behandlingstilnærmingen
 • Evne til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med på å utvikle et nytt behandlingstilbud for opioidavhengige
 • En stilling i et tverrfaglig høykvalifisert miljø med stort fokus på fagutvikling, kompetanseheving og intern/ekstern forskning
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted; Ullevål sykehus, bygg 50 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Camilla Birkevold
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 98088791
  Arbeidssted
  Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Poliklinikk for heroinassistert behandling
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo