Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Madlaklinikken

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemmelen har en gjenkjøpsgaranti innen 3 år fra avtaledato med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner. Det ytes og et etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikt:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal Alis tilskuddsordning.

Madlaklinikken
Hjemmel med listestørrelse 1600. Hjemmelen kan deles i to ved ønske. Tiltredelse medio april 2023
Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,7 årsverk hjelpepersonell. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Arbeidsmiljøet er stabilt og det er en  velfungerende gruppe praksis  hvor de fleste er allmennlege spesialister. Vi har muligheter for utvidelse  og  har senior leger som kan brukes  som erfarne veiledere for  alis leger.
Madlaklinikken har akuttrom, velutstyrt lab samt mulighet for EKG, spirometri og 24t BT måling. 
Journalsystem: CGM. 
Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 452 57 163 eller hjemmelshaver Mojtaba Ershadi tlf. 940 68 085

Kvalifikasjoner:
Spesialister i allmennmedisin oppfordres søke, men det er ikke et krav.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr:
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Madlaklinikken
Madlakrossen 9
4042 HAFRSFJORD
Søk på stillingen