Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

BUP Syd, enhet Nordstrand, har ledig stilling som barne- og ungdomspsykiater.

BUP Syd er en av to poliklinikker i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og har tilholdssted på Mortensrud. Vi er samlokalisert med Søndre Oslo DPS. BUP Syd består av generalistenhetene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert på tvers av enhetene. Vi har spesialteam for sped- og små, DBT-behandling, OCD-behandling, spiseforstyrrelser, utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og familieterapi. Ansatte fra Nordstrand enhet deltar aktivt i disse teamene, og har slik gode muligheter for å kombinere faglig fordypning med generalistvirksomheten.  

Nordstrand enhet sitt opptaksområde er bydel Nordstrand med ca 12 000 barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet er tverrfaglig basert og forutsetter et nært samarbeid med bydel, skoler, PPT og fastleger. Enheten og bydelen har faste samarbeidsstrukturer, i tillegg til fleksibelt samarbeid rundt våre pasienter, som vi utvikler sammen med bydelen.

Nordstrand enhet har 21 kliniske stillinger, hvorav fire stillinger for overleger. Enheten har svært god spesialistdekning. Vi har et ivaretagende og engasjert arbeidsmiljø som vektlegger teamarbeid, gode og funksjonelle rutiner for pasientforløp og kvalitetssikring, og den enkeltes og fellesskapets fagutvikling.
Vi vektlegger breddekompetanse i barne- og ungdomsfeltet, og ønsker en kollega som motiveres av de varierte problemstillingene man møter i en BUP. Samtidig ønsker vi at våre spesialister har interesse for å fordype seg. Vi søker en person med interesse for og evne til deltagelse i enhetens faglige utvikling, og med engasjement for arbeidsmiljøet. 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientansvar for utredning og behandling
 • Ansvarlig spesialist i pasientforløp 
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Samarbeid med førstelinjetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste 
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og andre
 • Deltagelse i felles utviklingsarbeid
 • Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp for våre bydeler, med rullerende vakter i åpningstiden 08.00-15.30 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse på utredning og behandling av barn og ungdom i poliklinikk
 • Erfaring med, ferdigheter i og forståelse for egen rolle i samarbeid med og veiledning til kolleger og samarbeidspartnere 
 • Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder må forelegges ved ansettelse
 • Søker må beherske norsk språk flytende, både muntlig og skriftlig  
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Åpen, fleksibel, kreativ og løsningsorienter
 • Sosial, omgjengelig og engasjert i andres trivsel
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Proaktiv, tydelig og med evne til å ta en ledende rolle når situasjonen krever det
 • God og stabil arbeidskapasitet
 • Gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig  

Vi tilbyr

 • Hyggelige, engasjerte og dyktige kollegaer
 • Spennende oppgaver i et stort, allsidig og tverrfaglig miljø
 • 40 timers arbeidsuke og fleksitidsordning
 • Mulighet for faglig fordypning i seksjonens spesialiserte team
 • Mentorordning
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Gode kollektivmuligheter (T-bane, buss) og mulighet for leie av garasjeplass

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Trude Asting
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 48054269
  E-post: trasti@ous-hf.no
  Arbeidssted
  Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, BUP Nordstrand
  Helga Vaneks Vei 6
  1281 Oslo