Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legevakten er åpen hele døgnet for Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere. I 2021 var ca 26 000 pasienter til konsultasjon ved legevakten, og i tillegg ble det gitt råd og annen informasjon til ca 112 000. Legevakten skal gi medisinsk hjelp ved akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom, skader som trenger akutt hjelp, pusteproblemer, brystsmerter, alvorlig psykisk sykdom og lignende. Legevakten arbeider i nært samarbeid med AMK og er en del av nødnettet.

Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger hele døgnet. Legevakten har fast ansatt lege på dagtid. Fastleger fra Sandnes og Gjesdal deltar i vakt. Legevakten er samlokalisert med Jæren Ø-hjelp og ambulansetjenesten. Psykososialt kriseteam er også organisert under legevakten.

Legevakten har velutstyrt legevaktbil som blir brukt på oppdrag som for eksempel sykebesøk. Lege og sykepleier kjører ut sammen. Ved akuttoppdrag rykker lege ut sammen med ambulanse.

Fra 01.01.2023 ønsker Sandnes kommune å øke bemanningen med 2 leger på natt.  Dette er nå lagt fram i budsjettforslaget. Sandnes legevakt ønsker å tilsette spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin, i deltidsstilling på natt, forbeholdt at budsjettforslaget blir vedtatt. 

Stillingsstørrelse er fleksibel, men med ett forbehold:  vakt hver 4. helg, da med 3 vakter.  Det søkes etter både små og store stillinger.
 
Stillingen gir mulighet for kursdeltakelse, samtrening og veiledning dersom en ikke er spesialist i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisere og behandle, vurdere, gi råd og veilede pasienter som kontakter legevakten. 
 • Henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov.
 • Være tilgjengelig på nødnettet.
 • Dokumentere i pasientjournal.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Veileder og samarbeider med avdelingens øvrige personale.
 • Bidra til å se og utvikle løsninger.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller lege i spesialisering,(LIS 3)
 • Erfaring fra akuttmedisin eller allmennmedisin
 • God formidlingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest må leveres før oppstart, men skal ikke vedlegges søknaden.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Arbeider nøyaktig, strukturert og effektivt.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Fleksibel og initiativrik.
 • Bidrar til trygghet og kultur for åpenhet og læring.
 • Bidrar til at avdelingene oppnår godt omdømme internt og eksternt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 Vi tilbyr
 • Lønn etter SFS 2305`s regulativ
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hjem-jobb-hjem avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Gudrun Riska Thorsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 51607730
Arbeidssted
Brannstasjonsveien 2
4312 SANDNES