Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vill du vara med oss på vår fortsatta utveckling av neurokirurgin vid Universitetssjukhuset Örebro?

Vi söker verksamhetschef och överläkare till vår neurokirurgiska verksamhet

Akuta och elektiva patienter
Vi bedriver en bred neurokirurgisk verksamhet inom både akut och elektiv vård. Vår målsättning är att kunna erbjuda ett väsentligen komplett utbud av neurokirurgi med undantag för pediatrisk neurokirurgi och viss funktionell neurokirurgi. Operationsavdelningen är fullt utrustad för avancerad neurokirurgi.

Neurokirurgisk vårdavdelning
Inom verksamhetsområde neurokirurgi finns vår neurokirurgiska intermediärvårdsavdelning där vi vårdar såväl akuta som elektiva neurokirurgiska patienter. Patienter som är i behov av intensivvård vårdas på intensivvårdsavdelningen, som vi har ett etablerat och nära samarbete med.

Växande neuroendovaskulär verksamhet
Det finns en växande neuroendovaskulär verksamhet vid universitetssjukhuset, med kompetens för såväl trombektomier som mer avancerade endovaskulära ingrepp såsom coiling av aneurysm och klistring av arteriovenösa missbildningar.

Goda förutsättningar för forskning
Vi har en professor och en docent i neurokirurgi knuten till vår verksamhet. Det finns en bra infrastruktur för forskning, och för den som vill börja eller fortsätta en forskningsverksamhet är förutsättningarna goda från såväl Region Örebro län som från Örebro universitet.

Kontinuitet och individuellt ansvar
Det neurokirurgiska arbetet på USÖ skiljer sig delvis från andra neurokirurgiska verksamheter i landet. Man kan snarast jämföra arbetet med ”consultants” i det brittiska sjukvårdsystemet, med betoning på kontinuitet och individuellt ansvar för den enskilde patienten. Det innebär att överläkare regelbundet utför arbetsuppgifter som exempelvis in- och utskrivningar, remisskrivande och enklare ordinationsförfaranden. Vi har endast en jourlinje, som främst fungerar som en bakjours- och konsultlinje men som kan innebära uppgifter som ofta förknippas med underläkar-/primärjoursarbete. Vi samarbetar nära med andra kliniker på sjukhuset, framför allt med neurologiska kliniken och kirurgiska kliniken. De flesta akuta patienter bedöms initialt av kollegor från dessa specialiteter, och många patienter vårdas på dessa avdelningar.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Region Örebro Län
Arbeidssted
,
701 16 ÖREBRO
sweden
Søk på stillingen