Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er DU en en samfunnsengasjert lege som liker å arbeide med helsetjenesten i et helhetlig perspektiv? Da er DU den vi leter etter!

Vi søker nå etter kommuneoverlege med snarlig tiltredelse. Stillingsstørrelsen kan diskuteres, og kan sees i sammenheng med andre arbeidsoppgaver i kommunens legetjeneste.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal ivareta ansvar og oppgaver i hht gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, helse og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, psykisk helsevern og beredskapslovgivningen. 

Melhus kommune har 14,5 fastlegehjemler fordelt på tre legekontor. Kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon og vi har pr. i dag to LIS1 og fem ALIS i næring.  I tillegg til kommuneoverlegen har vi kommunale legestillinger på sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste, med interne stedfortrederavtaler. Vi har vertskommunesamarbeid om legevakt i Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim med Trondheim som vertskommune. Vi har også samarbeidsavtale med Trondheim kommune på miljørettet helsevern. Organisatorisk er stillingen plassert i enhet for arbeid og helse, med enhetsleder som nærmeste overordnet. Vi har påstartet en helhetlig lege-plan og ferdigstillelse av denne vil være en prioritert oppgave. 

Melhus kommune er nå i prosess for å rekruttere en saksbehandler i 100 % fast stilling som blant annet skal bistå kommuneoverlegen i oppgaver med smittevern og annen saksbehandling knyttet til legetjenester.

Kommunens legetjenester er samlet i helt nye og moderne lokaler ved Energiparken, midt i Melhus sentrum med kort veg til kollektiv trafikk. 


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning, veiledning, planlegging og relevant saksbehandling innenfor ansvarsområdet.       
 • Ansvar for samfunnsmedisinske funksjoner og oppgaver som i lovgivningen er tillagt kommunelege/kommuneoverlege.         
 • Veiledning og undervisning.         
 • Bidra til samhandling internt og eksternt, herunder tett samhandling med fastlegegruppen, andre kommuner og spesialisthelsetjenesten. 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
 • Spesialist i samfunnsmedisin, alternativt allmennmedisin.
 • Kjennskap og erfaring fra kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er en fordel.
 • God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.     
 • Interesse for utvikling av kommunale tjenestetilbud.                                                                                                                                                                                                                
 • Personlig egnethet.
 • Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin.       
 • Gode kommunikasjonsferdigheter. 
 • Evne til å jobbe tverrfaglig og til å veilede andre.           
 • Evne til å tenke helhetlig, være fleksibel, løsningsorientert og ha god rolleforståelse.                                                                                                                                                                                                                                     
Vi tilbyr
 • En interessant og utfordrende jobb i en kommune med fokus på utvikling av legetjenester.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Samarbeid med engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø.
 • Helt nye og moderne lokaler der både kommunens legetjenester og Midt legesenter AS holder til.
 • Kultur for faglig oppdatering, læring og fornying.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48866764
E-post: Monica.Braekken@melhus.kommune.no
Arbeidssted
Løvsetvegen 2-10
7224 MELHUS
Søk på stillingen