Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingen er knyttet til rehabiliterings- og etterbehandlingsavdelingen ved Sandnes Helsesenter. Sandnes Helsesenter er et rent korttidssykehjem med totalt 40 sengeplasser fordelt på tre avdelinger. Pasientene kommer i hovedsak fra SUS med behov for tett oppfølgning og rehabilitering etter akutt sykdom. Jobben innebærer nært samarbeid med sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er fra før 3 andre leger på helsesenteret med til sammen 2,1 årsverk.

Arbeidstid er på dagtid uten plikt til å delta i legevakt.

Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet for allmennmedisin. Vi har både helsestasjon og sykehjem som godkjente læringsarenaer. Tjenesten er godkjent med inntil 2.5 år mot spesialisering i allmennmedisin. Ansatt i spesialisering i ny ordning har rett på veileder og kurs etter spesialiseringsforskriften, og vil få ALIS avtale. Sandnes kommune vil legge til rette for at spesialistkandidater får 2 år åpen uselektert allmennpraksis i kommunen, og vi har avtale med Stavanger Universitetssjukehus om gjennomføring av sykehustjeneste. 

Vi søker en lege med interesse for rehabilitering og arbeid i institusjon. Du må like å jobbe i team med andre yrkesgrupper. Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, nevrologi, allmennmedisin eller geriatri. Vi kan tilby en spennende og variert hverdag, godt faglig miljø og godt kollegialt samhold.

Kvalifikasjoner
Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
Krav om politiattest
Det kreves gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet, samhandlingsevner og erfaring vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
Dagarbeidstid
En spennende og variert arbeidshverdag
Lønn etter avtale
Hjem-jobb-hjem avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Balpreet Kaur Sandhu
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47511722
E-post: balpreet.kaur.sandhu@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Parkveien 2
4302 SANDNES