Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å spesialisere deg i et fag som er i betydelig utvikling, og som du kan være med å forme, da er dette stillingen for deg. Avdeling for patologi ved Stavanger Universitetssjukehus er landets fjerde største patologiavdeling, og i likhet med de andre patologiavdelingene i Helse Vest har vi i hovedsak gått bort fra mikroskopet og utfører nå digital diagnostisering på skjerm. Denne nylige overgangen har vært vellykket rent praktisk, og digitaliseringen åpner et hav av teknologiske muligheter i vårt fag relatert til bildeanalyseringsverktøy og bruk av kunstig intelligens. 

Avdelingen har sine oppgaver innenfor feltene histologi, cytologi, obduksjon og rettsmedisin, og utfører rikelig med tilleggsundersøkelser i form av immunhistokjemi, molekylære analyser og kvantitativ patologi. Man vil gjennom spesialiseringen ha varierte arbeidsoppgaver som inkluderer alle disse fagområdene. Vår avdeling har en egen opplæring i molekylærpatologi ettersom dette er et særlig viktig fagområde innen persontilpasset medisin. Her foregår tett samarbeid med klinikere, da særlig onkologene. 

Vår spesialitet er en av få spesialiteter ved sykehuset som per i dag jobber dagtid uten vakt. Dette gir en forutsigbar arbeidstid som lett kan kombineres med fritidsaktiviteter og som er familievennlig. Det er i tillegg muligheter for begrenset fleksibilitet av arbeidstiden. Avdelingen er godkjent for hele utdanningsløpet for å bli spesialist i patologi. 

Videre er vår avdeling en svært sentral del av sykehusets forskningsmiljø, og internt i avdelingen foregår det forskning innenfor flere ulike fagområder – da særlig kreftforskning. Vi har flere ansatte med doktorgrad, og forsøker i den grad det er mulig, å legge til rette for at medarbeidere med særlig interesse for forskning kan få delta i slike prosjekter.

Ved avdelingen er vi omtrent 80 medarbeidere, inndelt i syv seksjoner, hvor legene er en egen seksjon. Vi er stolte over å ha medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og nasjonalitet. Som avdeling jobber vi aktivt med å opprettholde et godt og trygt arbeidsmiljø på tvers av seksjonene og forventer at alle bidrar inn i dette arbeidet. Et godt og trygt arbeidsmiljø er helt grunnleggende for at vi skal kunne sikre best mulig kvalitet, med fokus på pasientsikkerhet, i tjenestene vi leverer. 

Vi kan i første omgang tilby et vikariat, men det er gode muligheter for forlengelse. Vi håper at du vil søke på stillingen hos oss.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Histologisk vurdering av biopsier og operasjonspreparater.
 • Obduksjonsvirksomhet. 
 • Makroskopiarbeid.
 • Cytologisk diagnostikk.
 • Delta i rotasjonsordning etter oppsatt arbeidsplan.
 • Regelmessig delta og aktivt bidra i internundervisning og andre faglige aktiviteter etter oppsatt plan.
 • I samarbeid med veileder følge oppsatt utdanningsplan i Kompetanseportalen og sørge for egen progresjon.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Opphold- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Gjennomført og godkjent LIS1-tjeneste.
 • Erfaring fra patologi er ønskelig, men ikke et krav.
 • Generelle IT-ferdigheter.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å jobbe selvstendig og ta beslutninger ut fra kunnskapsnivå.
 • Ha selvinnsikt og være bevisst egne begrensninger.
 • Være nøye og detaljorientert, men ha evne til å sette grenser.
 • Positiv og engasjert.
 • Kunne jobbe sammen med og ha respekt for ulike yrkesgrupper og deres kunnskap.
 • Lærings- og endringsvillig.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til tariff.
 • Ordnet arbeidstid med mulighet for begrenset fleksibilitet.
 • En avdeling godkjent for hele utdanningsløpet. 
 • Digital patologi
 • Veiledning, gruppeveiledning og tett oppfølging fra erfarne kollegaer.
 • Regelmessige lesedager.
 • God tilrettelegging og positiv holdning til kursdeltakelse for faglig utvikling,
 • Interessant og spennende stilling med mulighet for deltakelse i forskning og metodeutvikling.
 • En velorganisert og godt driftet avdeling. 
 • Et godt og trygt arbeidsmiljø i en travel hverdag
 • Et positivt LIS-miljø og behjelpelige overleger.
 • Hev- og senk-muligheter ved de ulike arbeidsstasjonene for å forebygge belastningsskader.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdstilbud. 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Buhr-Wildhagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 93 53
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for patologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image