Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten i Asker er organisert i avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Legene i avdelingen er tilknyttet arbeid ved Bo-og omsorgssentre, Helsestasjon og Skolehelsetjenesten. I tillegg er det to kommunale fastlegekontor.

Avdeling legetjenester søker nå etter flere leger, både faste (100%) og vikariater av kortere og lengre varighet til bo- og omsorgssentre, Helsestasjon og Skolehelsetjeneste.  Asker kommune planlegger for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin med individuell utdanningsplan, veiledning og supervisjon. Det er felles fagforum for sykehjemslegene og samarbeid med spesialisthelsetjenesten innen palliativ behandling, med mulighet for hospitering.
De ledige stillingene innen sykehjemsmedisin er lokalisert ved Bråset bo og omsorgssenter (1 fast stilling og 1 vikariat) og Hurum bo- og omsorgssenter (1 fast stilling)
Stillingsprosent innen Helsestasjon og skolehelsetjeneste kan avtales
Det er også aktuelt å ansette tilkallingsvikarer
 
Arbeidsoppgaver ved Bo- og omsorgssentrene
 • Medisinsk oppfølging av kronisk og akutt sykdom hos beboerne ved bo- og omsorgssentrene.
 • På KAD og korttidsavdelingene: løpende vurdering av igangsatt behandling og tiltak i tett samarbeid med sykepleier, fysioterapeut og andre faggrupper.
 •  Veiledning til øvrige faggrupper og bidragsyter i tverrfaglig arbeid og utvikling av tjenesten.
 • Samtaler og samarbeid med pasienter og deres pårørende
 • Andre kommunale legeoppgaver ved behov
 • Bidra til å levere Asker kommunes kvalitetsreform «Leve hele livet»
Arbeidsoppgaver for leger tilknyttet Helsestasjoner 0-5 år og skolehelsetjenesten
 • Helsekontroller av barn i samarbeid med helsesykepleier, samt veiledning til foreldre i samsvar med nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Legen inngår i helsestasjonenes tverrfaglige samarbeid med helsesykepleiere, jordmødre m.fl.
Arbeidsoppgaver for leger tilknyttet Helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Bidra i diagnostisering og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og prevensjonsveiledning i samsvar med nasjonalfaglige retningslinjer for HFU
 • Være en drøftingspartner for helsesykepleier og de øvrige ansatte i HFU
 • Samarbeide med det tverrfaglige teamet i HFU om ungdom som det er bekymring rundt
 • Medvirke til at ungdom med behov oppdages tidlig og får nødvendig oppfølging
Tilkallingsvikar kan være aktuelt for deg som er:
 • Lege med autorisasjon (men uten LIS1)
 • Leger utdannet fra utlandet med norsk lisens men som ikke ennå har tatt nasjonale fag osv. som gir rett til autorisasjon og dermed rett til å søke LIS1
 • Medisinstudent med lisens
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • For faste stillinger er det krav om godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin eller annen relevant
  spesialitet. Den som tilsettes i fast stilling og ikke innehar relevant spesialitet, må være i eller starte opp spesialisering i allmennmedisin i henhold til kompetanseforskriften
 • Leger med autorisasjon i påvente av LIS1 kan bli vurdert til
  vikariat i inntil 1 år
 • Ønskelig med erfaring innen sykehjemsmedisin
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har skandinaviskspråk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2 eller C1.
 • På Helsestasjon for ungdom: Medisinstudent og lege med lisens (med bakvaktsordning)
Personlige egenskaper
 • God på samarbeid, og dialog med pasienter, pårørende og øvrig helsepersonell
 • Arbeider godt både selvstendig og i team
 • Nøyaktig og strukturert
 • God arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 • Arbeider kunnskapsbasert og etter gjeldende lover og regelverk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø, engasjerte kollegaer
 • Lønn etter gjeldende avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Oppgi i søknad hvilken stilling/stillinger du søker på.
Oppstart etter avtale. I fast stilling senest 3 måneder etter ansettelse.
 
Politiattest kreves av den som får tilbud om stilling.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mona Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 41469437
E-post: monaelisabetolsen@gmail.com
Navn: Jens Christian Kuenzlen
Tittel: Medisinsk Faglig rådgiver
Telefon: +47 90162974
Arbeidssted
Asker
Drammensveien 915
1383 ASKER