Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Giske kommune har ledig fastlegeheimel med listestorleiek 750 . Oppstart frå 23.02.2023 eller etter avtale. 

Kommunen søker tilskott frå Helsedirektoratet for midlar til ALIS-avtale som vil kompensere utgifter og tapte inntekter knytt til spesialisering for LIS3.

Det er moglegheit for arbeid som sjølvstendig næringsdrivande eller avtale om fast løn.

Praksis ved Giske kommunale legesenter, lokalisert på Valderøya. Gruppepraksis i lag med ni andre fastlegar og LIS1. Senteret er velorganisert og har fokus på godt arbeidsmiljø og samarbeid. Det er tilsett dagleg leiar med ansvar for alt administrativt. Stabilt og velfungerande hjelpepersonell. Journalsystemet er Infodoc Plenario.

Tilsynslege ved sjukeheim 10 % stilling er knytt til stillinga.

Deltaking i 10-delt legevakt kveld og helg ved Giske legevakt. Deltaking i interkommunal nattlegevakt i Ålesund med minimum 5 nattevakter i året.

I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.

Kvinnelege legar blir oppfordra til å søkje.

Arbeidsoppgåver

 • Kurativt arbeid som fastlege i medhald av fastlegeforskrifta.
 • Helsefremmande og førebyggande arbeid.
 • Tverrfagleg samarbeid.
 • Deltaking i legevakt.

Kvalifikasjonar

Personlege eigenskapar

 • God på kommunikasjon og samarbeid.
 • Evne til initiativ og til å vere fleksibel og løysingsorientert.
 • Evne til å arbeide strukturert og målretta.
 •  
 • Andre opplysningar:
 • Det er krav om gyldig politiattest av ny dato.
 • Søkjar må ha sertifikat og kunne disponere eigen bil.
 • Dokumentasjon på utdanning skal sendast i lag med søknaden.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Giske kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Line Sommerdalen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: (+47) 93462221
Navn: Gretha Giske
Tittel: einingsleiar
Telefon: 97028234
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Barn, familie og helse, Giske kommune
Ytterland 1
6050 Valderøya