Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sylling helsesenter består av 2 unge fastleger, 1 manuellterapeut med videreutdanning i ultralyd og 1 helsesekretær med lang erfaring. Vi har nyoppussede lokaler beliggende landlig i Sylling, 40 min fra Oslo og 25 min fra Sandvika. En av legene bor i Oslo. Vi har fokus på høy faglig standard, samtidig som vi ønsker listestørrelser og utgiftsnivå som gir en god fastlegetilværelse både for lege, pasienter og sekretær.

Listekapasiteten i Lier totalt er for øyeblikket for lav og det er forventet rask tilstrømming til ny nullhjemmel. Nullhjemmel skal startes med listetak på 500 pasienter, med mulighet til å øke listetaket etterhvert. Eksisterende leger har fulle lister og vil redusere listene og overføre pasienter til ny kollega ved oppstart. Dette vil gi gode muligheter for aktivitet fra første dag. Vi gleder oss til å få en ny kollega. 

Det forventes at ny lege inngår en intern driftsavtale med eksisterende leger, samt et vederlag for inntreden i etablert praksis. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende.
Oppstart er ønsket 01.01.23

Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-
legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/ 

Arbeidsoppgaver
 • Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastelgeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.) 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt
For ALIS
Lier er registrert utdanningsvirksomhet. En av legene ved senteret er godkjent som veileder for ALIS, og begge er aktive supervisører.  Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid mellom ALIS og kommunen. Kommunen har et aktivt ALIS-nettverk med jevnlige møter. 

Andre opplysninger
Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene både internt på legesenteret og i kommunen generelt. Det er for tiden 26 hjemler i kommunen, fordelt på 7 legekontor. Det avholdes ALU 3-4 ganger i året og det er godt oppmøte.

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med eksisterende hjemmelshaver Mathias Madsen Skogli, Tlf 93885968, skogli.m.m@gmail.com 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Charlotte Sogn
Tittel: Assisterende kommuneoverlege
Telefon: 95136465
Hjemmeside
Arbeidssted
Fossveien 29,
3403 LIER